jan

16

štvrtok o 20:00

Petra Fornayová: Manifest možností

vstupné: 8 / 6 €

Réžia, koncept, texty, choreografia P. Fornayová, interpretácia A. Čonková, S. Kúdelová, S. Macejáková, J. Machútová, L. Puškárová, S. Sviteková, dramaturgia P. Šulej, video B. Vitázek, hudba A. Šulej, scéna P. Fornayová, B. Vitázek, kostýmy I. Haasová, technická réžia, výroba scény, svetelný dizajn S. Šmálik, autor fotografií J. Fifík, rešerš hesiel P. Petrželková, produkcia T. Michalová, zdroje textov P. Šulej: Rodézia, Revolučná, ÚPN – archívne materiály, I. Švihlíková: Jak jsme se stali kolonií, P. Ther: Nový pořádek na starém kontinentě, B. Němcová: Zlatá kniha rozprávok, L. Šimák: Manažment rizík

 

Naša nežná revolúcia bola pre väčšinu z nás zlomovým momentom. Predstavenie Manifest možností nechce byť objektívnym výpočtom diania. Je manifestom rôznych uhlov pohľadu, z ktorých sa na revolúciu a na obdobie po nej môžeme pozerať.

“Pád Berlínskeho múru v roku 1989 umožnil vznik experimentu obrovských rozmerov. Tento experiment ovplyvnil celú Európu: národy, ktoré dovtedy tvorili východný blok, boli pretvorené, aby vyhovovali západnému neoliberálnemu systému a podriadili sa tak režimu liberalizácie, deregulácie a privatizácie.” (Philipp Ther: Nový pořádek na starém kontinentě)

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, Nadácia mesta Bratislavy a Bratislavský samosprávny kraj.

Tvorbu a uvedenie predstavenia podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. 

Podpora: Bratislavský samosprávny kraj, Galéria mesta Bratislavy, Vlna o.z., Euromotor s.r.o.

 

vstupné: 8 / 6 €