apr

29

streda o 19:00

Odkazy: Ján Bakoss proti nacizmu a boľševizmu (live stream)

vstupné: Vstupné dobrovoľné

Evanjelický farár Ján Bakoss (1895-1945) patrí do mozaiky občiansky uvedomelých ľudí, ktorí sa nebáli v čase slobody aj neslobody kritizovať krajne pravicové a krajne ľavicové režimy. Obranca ľudských práv, ochranca židovskej komunity, ale aj verejný činiteľ počas Slovenského národného povstania. Obeť nacistického besnenia, pre ktorého obhajoba slobody a demokracie stála na vrchole morálnych povinností.

Odkazy sú kultúrno-vzdelávací formát, ktorý formou čítania a výkladu archívnych materiálov poukazuje na príklon slovenských spisovateľov a spisovateliek k humanitno-demokratickým hodnotám. Pokúša sa hľadať paralely a väzby medzi dobovými a súčasnými problémami Slovenska.

Prezentuje Mgr. Lukáš Krajčír, PhD. vedecký pracovník Slovenského historického ústavu Matice slovenskej.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, Nadácia mesta Bratislavy a Bratislavský samosprávny kraj.

vstupné: Vstupné dobrovoľné