júl

06

pondelok o 20:00

CinemAfrica: Rafiki

vstupné: Vstupné dobrovoľné

Réžia Wanuri Kahiu, KE, 82 min., swahil + en tit

 

Rafiki ukazuje Afriku ako ju u nás často nevidíme: urbánnu, plnú farieb, hudby a radosti. A to aj napriek tomu, že otvára zložité témy. Rafiki je totiž príbehom dvoch mladých žien v Keni, ktoré sa do seba zamilujú, pričom silne konzervatívne prostredie takémuto vzťahu nepraje. Je to príbeh prvej lásky, akurát v krajine, kde sú LGBT+ práva silne popierané. Wanuri Kahiu pracuje s tradičnou kultúrou regiónu a pretvára ju do moderného šatu. Vo filme sa to hmýri cukríkovými farbami a piesňami, niekedy má blízko k muzikálu. Bez ohľadu na rôzne prekážky ukazuje radosť zo života v Nairobi.

V spolupráci s Francúzskym inštitútom.

Z verejných zdrojov podporila Nadácia mesta Bratislavy a Bratislavský samosprávny kraj.

vstupné: Vstupné dobrovoľné