júl

24

piatok o 20:00

Blaho Uhlár a kolektív DISK: Tertium non datur

vstupné: 7 € / 5 € študenti, seniori

Scenár kolektív tvorcov, hrajú M. Babicová, D. Duban, M. Chudá, Z. Jankowská, V. Ostatníková, J. Rampák, svetlá B. Uhlár, zvuk M. Žák, foto a videozáznam J. Grancová, výtvarná koncepcia M. Struhárová, Výber hudby B. Uhlár, Réžia B. Uhlár.

 

Scenár vznikol metódou kolektívnej tvorby od 6. marca do 30. novembra 2019.

 

„Nič tretie neexistuje“ sa v Aristotelovskej logike uvádza ako dôkaz nemožnosti existencie viacerých právd. Žijeme v zmätku až terore protichodných informácií osobujúcich si nárok na absolútnu pravdu. Vzdialená komunikácia, slovo ustupuje do úzadia, často je nezrozumiteľné. Vnútorné napätia, groteskné až estrádne výstupy, herecká bravúra, logicky začínajúce akcie vrcholia v kreáciách oprostených od logiky, kauzálnu konzekvenciu nahrádza snová následnosť. Vynárajú sa fantómy a nevieme, či v skutočnosti, alebo v hlavách aktérov. 

FACEBOOK EVENT

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, Hlavné mesto SR Bratislava a Bratislavský samosprávny kraj.
Projekt finančne podporil hlavný partner projektu Fond na podporu umenia, Mesto Trnava, PwC Nadačný fond v Nadácii Pontis a Trnavský samosprávny kraj.

vstupné: 7 € / 5 € študenti, seniori