sep

10

štvrtok o 19:00

Odkazy: Ján Pálka v mene progresu

vstupné: dobrovoľné vstupné

Bol raz jeden kapitalista, ktorý sa podelil o vlastníctvo fabriky s robotníkmi. K platom im sľúbil značný podiel na ročnom zisku a vzdelávacie benefity. Obhajca, alebo kritik Marxa? Vizionár Európskej únie, liberálny kresťan a kritik bigotných veriacich, ktorý pred sto rokmi rozvíril stojaté slovenské vody.

Odkazy sú kultúrno-vzdelávací formát, ktorý formou čítania a výkladu archívnych materiálov poukazuje na príklon slovenských spisovateľov a spisovateliek k humanitno-demokratickým hodnotám. Pokúša sa hľadať paralely a väzby medzi dobovými a súčasnými problémami Slovenska.

Prezentuje Mgr. Lukáš Krajčír, PhD., vedecký pracovník Slovenského historického ústavu Matice slovenskej. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, Nadácia mesta Bratislavy a Bratislavský samosprávny kraj.

FACEBOOK EVENT

vstupné: dobrovoľné vstupné