sep

25

piatok o 18:00

Zabíjačka / Festival Ochotníci

vstupné: festivalový pas: 26 € / študentský 15 € / jednotlivo: 6 € / študentský 3 €