nov

06

piatok o 19:00

MimoOS: Moving Mountains + Another Song in Silence (Stream)

vstupné: 5 €


~Moving Mountains~

19:00 online stream
Využitie hôr ako symbolu spomalenia a sprítomnenia v kontraste s prílišnou snahou ovplyvňovať tok každodenných udalostí. Koncept a pohybový materiál, je ovplyvnený lokalitami z tvorivého procesu (Západné Tatry – Roháče), ktoré prinášajú výraznú limitáciu =
inšpiráciu. Snaha piatich performerov o vytváranie svojbytného spoločenstva. Projekt Moving Mountains prepája pohyb a video, ktoré vzniklo priamo vo vysokohorských lokalitách.
Koncept a choreografia: Lukáš Bobalik, Barbora Janáková, Eva Priečková, Simona Tonková, Silvia Sviteková, Andrej Štepita
Hudba: Lenka Novosedlíková
Video: Timotej Vráb a Dominika Čajková
Produkcia: mimoOs
Video Stream: Vladimír Slaninka
Tech. spolupráca: Juraj Čech, Jozef Čabo
~Another song in Silence~
20:30 online stream
Predstavenie je vytvorené skúmaním podvedomých častí našich osobnosti a ich polaritných spôsobov stelesnenia na vedomej úrovni. Tvorivý tím sa inšpiroval pozorovaním individuálnych reakcií na vonkajšie podnety, ktoré následne komponoval vo vzájomnom vzťahu. Pre lepšie pochopenie vlastného prežívania sa tvorcovia zamerali na psychologické
aspekty osobnosti, vychádzajúc z protichodných alebo konfliktných situácií. Ďalej vplyvy, ktoré počas určitého obdobia formovali individualitu ich osobností. Medzi nimi sú aj mužské
a ženské archetypálne princípy osobností – Animus a Anima. Vzhľadom ku kultúrne a historicky vžitým rodovým stereotypom, ktoré sú prenášané z generácie na generáciu, vyplýva, že identifikácia sa s vlastnou predstavou o ideálnej žene a ideálnom mužovi výrazne narušuje schopnosť realizovať stály a harmonický partnerský vzťah
Choreografia a performancia: Lukáš Bobalik a Andrej Štepita
Hudba: Tomáš Baľák
Dramaturgia: Maja Hriešik
Light design: Jozef Čabo
Produkcia: mimoOs
Video Stream: Vladimír Slaninka
Tech. spolupráca: Juraj Čech

vstupné: 5 €