nov

18

streda o 20:00

Hypianosis / Julo Fujak: kaleidoSONICope!

vstupné: 5 €

HYPIANOSIS

Julo Fujak – klávesy, bicie, zvukové hračky
Martina Janegová – klavír a zvukové objekty
– koncert dua súčasnej improvizovanej hudby, na ktorom
ako hostia vystúpia:
Ján Boleslav Kladivo – laptop
Miloš Železňák – el. gitara
Nikolaj Nikitin – saxofón
Spojené s prezentáciou nového hudobného albumu

Jula Fujaka: kaleidoSONICope! (Hevhetia 2020)


Duo Hypianosis vzniklo roku 2017, venuje sa primárne kompro-/ improvizáciám v rastri tzv. rozšírených techník na dvoch klavíroch. Ide o miestami introvertnú, inokedy značne temperamentnú hru opierajúcu sa nielen o možnosti rôznych statických či procesuálnych preparácií týchto strunových, no zároveň perkusívnych nástrojov, ale aj o performa(k)čné manipulácie s celými útrobami ich korpusov.
V roku 2020 rozšírilo svoj inštrumentár o ďalšie nástroje, vrátane živej zvukových objektov a hračiek.
Popis k albumu kaleidoSONICope! (Hevhetia 2020) :
“V tvorbe Jula Fujaka sa vždy plynulo prelínali nielen žánrové, ale celkovo tvorivé paradigmy, nad ktorými sa vznášali viac, či menej explicitne inšpirácie cageovskou otvorenosťou, zappovskou iróniou, či napríklad zornovskou neohraničenosťou. Hlavnou myšlienkovou ideou a kompozično-tvorivým motívom nového Fujakovho projektu je kaleidoskopickosť: princíp založený na neustálej premene a nepredvídateľnosti, ktorého výsledkom je generovanie nových tvarov a štruktúr. Julo Fujak tento princíp aplikoval do oblasti hudby a vytvoril tak zaujímavú platformu pre náhodné hudobné spojenia. Princíp náhodnosti prenechal technike – konkrétne funkcii random na CD/laptop prehrávači, ktorá náhodnými algoritmami kombinuje poradie jednotlivých úsekov skladieb. Na mieste je otázka: čo sa vlastne kombinuje? Odpoveď možno zúžiť na jednoduché konštatovanie: hudobná rozmanitosť. (…) V kaleidoSONICope! sa ocitáme v rizomatickej štruktúre, v sieti, kde sa “všetko” môže prepojiť zo “všetkým”; kde nás neustála premena stavia do situácie nespoliehať sa na to, čo “akože” poznáme…
Ľubomír Pavelka(Vlna 84/2020)
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, Nadácia mesta Bratislavy a Bratislavský samosprávny kraj.

vstupné: 5 €