dec

02

SuperCollider z Botanickej: Online kurz zvukového programovania

vstupné: -

Online kurz o programovaní zvuku a hudby s Ferom Királym
SuperCollider je jeden z najefektívnejších programovacích jazykov pre syntézu a spracovanie zvuku, algoritmickú a generatívnu kompozíciu, live coding, zvukový dizajn a mnoho ďalších tvorivých audio aplikácií. Okrem toho je open source a funguje na väčšine operačných systémov. Po úspešnom odskúšaní workshopu pod vedením Fera Királya v podobe pravidelného kurzu v A4 teraz ponúkame online verziu každému so záujmom o tvorivý prístup k hudbe a zvukovému umeniu.
Či už máš skúsenosti s programovaním, alebo nie: cyklus je určený pre hudobníkov, skladateľov, zvukových umelcov, programátorov a všetkých nadšencov a nadšenkyne elektronickej hudby. Na jednotlivých tematických sedeniach sa postupne naučíme vytvárať vlastné zvuky, nástroje a hudobné štruktúry.
Jednotlivé časti kurzu budú postupne zverejnené na https://a4.sk/tv/ – pričom prvý diel nás čaká už v piatok o 16:00. Odkaz vždy zverejníme v tomto podujatí.
Intro: V úvodnom dieli sa pozrieme na to, ako fungujú príkazy jazyka sclang a programovacie prostredie SCIDE. Dozviete sa, ako funguje spúšťanie kódu, help, premenné, funkcie, cykly, polia… a všeličo ďalšie.
https://www.youtube.com/watch?v=xlmqBcW13mc
1. diel: V tomto dieli sa dozviete, ako presne funguje SCLANG – teda jazyk, v ktorom sa píšu príkazy v SuperCollideri. Vyskúšate si aj naprogramovať nejaké procesy. V tejto časti ešte nebudete vytvárať žiadne zvuky, ale naučíte sa základy, ktoré dobre poslúžia pri ďalších dobrodružstvách.
https://www.youtube.com/watch?v=O66PnDkL-C4
2. diel: Program SCSYNTH obsluhuje audio server – zložku SuperCollidera, ktorá sa stará vytváranie zvukov. V tejto časti si vyskúšame, ako server funguje, naučíte sa vytvárať vlastné oscilátory a meniť ich parametre.
https://www.youtube.com/watch?v=LgcS1msn-0I&
3. diel: MIDI je štandard používaný na komunikáciu medzi rôznymi elektronickými hudobnými nástrojmi. Rozumie mu aj SuperCollider, takže nič nebráni tomu, aby sme naprogramované syntetizátory ovládali napríklad pomocou pripojenej MIDI klávesnice, kontrolera alebo aj – čo môže byť ešte zaujímavejšie – algoritmicky generovaných MIDI inštrukcií.
https://www.youtube.com/watch?v=eQy6zPA2rbs
4. diel: OSC protokol je ďalším rozšíreným spôsobom, ako medzi sebou môžu cez sieť komunikovať viaceré zariadenia či programy, a ktorým sa dajú ovládať zvukové procesy v SuperCollideri. Ako presne na to, to sa dozviete v tejto časti kurzu.
https://www.youtube.com/watch?v=LhJnmmoKa2o&feature=youtu.be
5. diel: Obľúbený mikrokontrolér, čiže doštička zvaná Arduino je skvelým pomocníkom, ktorý pomôže prepojiť počítač so SuperColliderom (alebo iným softvérom) a vonkajší svet. Vďaka Arduinu sa dajú napríklad získať dáta zo senzorov a ovládať nimi hudobné procesy. Vyskúšajte si zostrojiť vlastný hudobný nástroj – teremin!
Kód k jednotlivým dielom nájdete tu: https://github.com/paum3/Supercollider_z_botanickej
Prípadné otázky píšte ako komentáre pod video.
Pripravil A4 – priestor súčasnej kultúry v rámci projektu medzinárodnej spolupráce Re-Imagine Europe, kofinancovaného z programu EU Kreatívna európa a s podporou z verejných zdrojov z Fondu na podporu umenia a Nadácie mesta Bratislavy.

vstupné: -