apr

14

streda o 19:00

PechaKucha Night Bratislava Vol. 47 Cestovateľská edícia

vstupné:

Lajtmotívom 47. vydania PechaKucha Night Bratislava bude napriek pretrvávajúcej nepriazni okolností cestovanie. Na cestovanie ako aj turizmus nazrieme z atypických perspektív. Predstavíme vizuálnych umelcov a umelkyne, dokumentaristov a dokumentaristky, ktorých tvorba je spätá s kultúrnymi kontextami rôznych krajín a cestovaním ako takým. Nezabudneme na nevšedných cestovateľov, dobrodruhov či nekonvenčné cestovné kancelárie. Rovnako nás budú zaujímať iniciatívy a platformy podporujúce lokálny turizmus, ako aj odpovede na otázky týkajúce sa zodpovedného prístupu k cestovaniu.
Cestuje s nami po svete z pohodlia domova prostredníctvom nášho online streamu.
Hostia:
Jantárová cesta
Paula Ďurinová
Michal Gálik
Peter Hoferek
Tereza Misiarzová
Juliana Mrvová
Dorota Nvotová
Východné pobrežie
Ateliér priestorových komunikácií + VŠVU
Sisway
Čierna Streda
Jozef Terem
Imrich Veber
FB EVENT
Podujatie z verejných zdrojov ako hlavný partner podporil Fond na podporu umenia.

vstupné: