máj

17

pondelok o 19:00

Ženy 2020 / tanečné predstavenie

vstupné: 8 € naživo / 5 € online

Podujatie bude možné v limitovanej kapacite možné návštíviť naživo, pričom bude aj streamované.
Stále prúdiaca energia. Premenlivá avšak opakujúca sa. Cyklická.
Niekedy aktívna, živelná, tá ktorá má chuť budovať a koná racionálne. Nezávislá. Plná lásky. Prekvitá empatiou a starostlivosťou o seba aj o ostatných. Intuitívna a nápaditá. Podlieha transformácii a svoje plody navracia zemi. Sfarbuje sa krásnymi farbami a vytvára zaujímavé úkazy. Neurotická. Vie byť pokojná, odpočíva. Z času na čas hibernuje. Ostáva zdanlivo statickou, aby sa mohla vrátiť v plnej sile.
Pozoruj. Vnímaj. Lebo nikdy nestretneš dvakrát tú istú ženu.
Vďaka tanečnému predstaveniu „ŽENY 2020″ nazrieme do hĺbky ženskej duše, ktorá sa bude pokúšať porozumieť samej sebe na základe štyroch cyklických fáz opisovaných v knihe Cyklická žena od Mirandy Grayovej. Premenlivosť ženského tela a psychiky je kľúčovou v tvorbe tanečného a výrazového materiálu predstavenia. Vplyvom menštruačného cyklu sa ženy prirodzene ocitajú v štyroch rôznych fázach, ktoré sa dajú spojiť s premenlivosťou prírody a jej štyroch ročných období. V každej fáze sa správanie a prežívanie ženy mení v závislosti od energie, ktorá ňou prúdi rovnako, ako sa to odohráva aj v prírode.
V dynamickej fáze je to priam mužská energia, vytrvalá a nezraniteľná, ktorá má chuť budovať a koná logicky. Jar je čas vzniku a rozvíjania sa prírody, ktorá v zime načerpala nové sily.
Fáza prejavu je plodné obdobie ženy. Stáva sa zmyslenou, nádherne ženskou a empatickou. Prevláda u nej dobrá nálada a pocit sebavedomia a vyrovnanosti. Hľadajúc paralelu, v lete príroda dosahuje vrchol svojho rozkvetu a krásy.
Kreatívna fáza pre ženu znamená mať dobrú intuíciu a nové nápady. Avšak prináša aj pocit frustrácie z mnohých nových, zatiaľ neuchopiteľných podnetov. Cíti potrebu upratať roztrieštenú myseľ a často aj svoj byt. Príroda sa na jeseň mení, krásne sfarbuje a svoje listy, kvety a plody daruje opäť zemi.
Fáza rozjímania ženy je fázou pokoja, odpočinku, opustenia starých myšlienok až hibernácie. Príroda v zime ostáva statickou, jej energia oddychuje, aby sa na jar mohla objaviť v plnej sile.
Trailer Ženy 2020:
https://youtu.be/iu1g6sdxJOs
Choreografia, tanec: Move-you o.z., Simona Tonková, Katarína Matúšová, Lucia Bielik, Zuzana Náprstková
Choreografická spolupráca: Lívia Méndez Marín Balážová
Dramaturgia: Renáta Ptačin
Hudba: Marián Zavarský
Svetelný dizaj: Martin Polák/Robert Polák
Produkcia: Move-you o.z. , www.move-you.com
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Nadácia mesta Bratislavy.

vstupné: 8 € naživo / 5 € online