máj

27

štvrtok o 19:00

PechaKucha Night Bratislava 48: Ľudskoprávna edícia

vstupné: 4 €

48. vydanie PechaKucha Night Bratislava v spolupráci s Amnesty International Slovensko bude venované ľudským právam na Slovensku, ale aj vo svete. Upriamime sa na dôležité ľudskoprávne témy, ktoré vo verejnej diskusii síce rezonujú, no v rovine konkrétnych riešení sú politicky dlhodobo ignorované či zneužívané. Pôjde o ľudské práva LGBT+ ľudí, sexuálne a reprodukčné práva žien, ako aj ľudské práva Rómov a Rómok či témy utečenectva, migrácie a klimatickej krízy. Pozornosť budeme venovať aj sexualizovanému násiliu, občianskym právam a situácii ľudí bez domova, do ktorých devastujúco zasiahla globálna pandémia.
Okrem aktivistov, aktivistiek, organizácii a iniciatív, predstavíme vizuálne umelkyne a umelcov, ktorí vo svojej tvorbe reflektujú otázky ľudských práv.
Hostia:
Katarína Batková (VIA IURIS)
Pavlína Fichta Čierna
Alexandra Demetrianová (Amnesty International Slovensko)
Róbert Furiel (Saplinq)
Oto Hudec
Katarína Juríková (Greenpeace Slovensko)
Alexandra Kárová (Vagus)
Ingrid Kosová (QUO VADIS)
Kurník
Zuzana Maďarová & Alexandra Ostertágová (ASPEKT)
Michaela Pobudová (Mareena)
Emília Rigová
.txt
Podujatie je možné navštíviť:
Offline – A4 – priestor súčasnej kultúry, Karpatská 2. Kapacita návštevníkov je limitovaná. Vstupenky v hodnote 4,- EUR je možné zakúpiť na: https://tootoot.fm/sk/events/609ee7c111c44f0fbc1e19d3?
Online – Live stream na FB stránkach – PechaKucha Night Bratislava, Amnesty International Slovakia, A4 – priestor súčasnej kultúry. Online stream podujatia je prístupný bezplatne.
Podujatie z verejných zdrojov ako hlavný partner podporil Fond na podporu umenia.
Podujatie je súčasťou projektu 100ka („stovka“). Projekt 100ka je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014- 2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.
A4 – priestor súčasnej kultúry je partnerom podujatia.

vstupné: 4 €