jún

20

nedeľa o 20:00

UTOPIA/DYSTOPIA (repríza)

vstupné: 7 € / 5 € zľavnené / 2 € študenti VŠMU, AU, konzervatórií

Koncept, réžia, choreografia, vizuály A. Ádám, účinkujú “CRISIS BEFORE CRISIS”: J. Gaál, “Möbius”: E. M. González, “Who is the boss?”: R. P. Kiss, hudba B. Komjáthy, hudobný poradca D. Balin, svetelný dizajn J. Čech, produkcia J. F. Bouillon, Gray Box

 

Vízia nádeje s temnou stránkou, krajina snov s apokalypsou na obzore. Prostredníctvom troch sól v imerzívnom prostredí skúma nové predstavenie psychologické dôsledky klimatických zmien na ľudí, ktorí ponesú najhoršie dôsledky procesov, ktoré neiniciovali a nad ktorými majú len malú alebo žiadnu kontrolu: na tých najmladších. Post-mileniáli sú osamelejší, depresívnejší a samovražednejší než ktorákoľvek predchádzajúca generácia, patria zároveň k najviac “traumatizovaným” klimatickou zmenou a sú kľúčom k boju s ňou.

 

Anna Ádám je vizuálnou umelkyňou a performerkou. V jej tvorbe sa stierajú hranice medzi choreografiou, obrazom a objektom, pričom ústrednými výrazovými prvkami sú telo a pohyb. Annina práca prekračuje normatívne diskurzy, spochybňuje rodové hranice, systémy reprezentácie a štandardy krásy.

 

Predstavenie  je výsledkom skupinového rezidenčného pobytu Anny Ádám a kol. v A4 v rámci programu VARP podporeného Medzinárodným vyšehradským fondom. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Hlavné mesto SR Bratislava.

vstupné: 7 € / 5 € zľavnené / 2 € študenti VŠMU, AU, konzervatórií