jún

26

FIST: Festival inkluzívnej sexuality a telesnosti (2. deň)

vstupné: vstupné dobrovoľné

Festival o perspektívach sexuálneho a reprodukčného zdravia, ktoré sú stále vnímané ako radikálne, ale pritom sú len dôsledné a citlivé. Ako pristupujeme k témam sexuality a zdravia? Koho do nich zahŕňame a koho odstrkujeme? Kto má k zdravotnej starostlivosti prístup? Čo všetko je vlastne sexualitou a ako s ňou súvisia zdravé vzťahy? Aké telá vnímame ako sexuálne?

12.00 – 16.00 SI OKEJ?

Workshop

Lektorské vedenie: Spoločnosť pre plánované rodičovstvo

Vzťahová a sexuálna výchova je dôležitá sociálna náuka k rešpektu, zdraviu a bezpečiu. Je zároveň jednou z najúčinnejších prevencií sexuálneho násilia a obťažovania a ďalších negatívnych javov. Zahŕňa množstvo tém, ktoré sú pre každý vek špecifické.

Na festivalovom workshope sa budeme venovať stereotypom, z ktorých vychádza násilie a tiež súhlasu, ktorý je hlavným predpokladom bezpečných vzťahov. Najdôležitejšie piliere našich workshopov sú veková adekvátnosť, inklúzia, bezpečie a lektorská profesionalita. Workshop bude vedený dvoma lektorkami, základom bude bezpečné prostredie a rešpektujúci priestor na menšiu skupinovú diskusiu a zdieľanie (tzv. think- pair – share). Opierame sa o pravidlá dohodnuté v skupine. Na prvom mieste je, samozrejme, dobrovoľnosť, ktorá je prítomná počas celého workshopu.

Kapacita je z dôvodu individuáneho prístupu obmedzená. Registrácia (do 24. júna, vrátane): https://tootoot.fm/en/events/60c7242f7219fe0f144912cb?fbclid=IwAR0XDHINnxPfgKOOER8CngBLlUquCGtoLTSziI-eXFyI07ZPL1VlOhVw4NM

17.00 – 18.30 Starostlivosť bez predsudkov: Panelová diskusia o reprodukčných právach a zdraví trans ľudí


Hostia:
Richard Joseph Langdon, Zara Kromková

Modrujú: Natália Heriban, Veronika Valkovičová

V diskusii sa s hosťami a hosťkami budeme baviť o rôznych aspektoch zdravotníckej starostlivosti o trans ľudí. V prvom rade budeme hovoriť o medicínskej tranzícii na Slovensku ako o zákonom nariadenej medikalizácii trans ľudí, ktorá môže mať rôzne podoby. Debata sa preto bude venovať aj reprodukčnému zdraviu a obmedzovaniu reprodukčných práv trans ľudí, ktoré nemá vedecké, ale ideologické a náboženské korene. S našimi hosťami a hosťkami budeme hovoriť o tom, ako by trans inkluzívna a rešpektujúca zdravotná starostlivosť mala vyzerať.

19.30 – 20.30 Ester Grohová, Alexandra Sihelská: Nebude to naše malé tajomstvo

Performatívna prednáška

Akým spôsobom reflektujeme skúsenosť traumy a sexuálneho násilia a aká je naša rola v kultúre znásilnenia?


Čo znamená byť preživší a ako môže kontextualizácia sexualizovaného násilia v rámci patriarchálnej spoločnosti slúžiť ako terapeutický a emancipačný nástroj?

Performatívna prednáška Alex Sihelskej a Ester Grohovej sa k téme vzťahuje poetickým a autobiografickým spôsobom. Obrazovú časť prednášky tvorí kolážovitá prezentácia, ktorá apropriuje vizualitu zinov. Zvuková stopa sa podľa vzoru rozhlasovej hry vzťahuje k recitovanému deju. Autorky spoločne vťahujú divákov priestoru bezčasia, určeného na pozastavenie sa nad každodennou realitou kultúry znásilnenia, ktorá nás nekompromisne obklopuje. Dielo vyzýva na zmenu postoja a uvedomenie si vlastnej participáciev systéme, ktorý túto kultúru utvára.

Dielo vzniklo s podporou tímu Display.

21.00 – 22.00 I Love 69 Popgejů
Koncert

Ostravské apokalyptické outsider trash trance duo duo I Love 69 Popgejů (Jakub Adamec a Pavel Pernický aka Marius Konvoj) ide vlastnou cestou od roku 2001. Vytvárajú vlastné trendy, a to z nich robí naozajstný fenomén českej undergroundovej a nezávislej scény. V roku 2020 sa po dlhých deviatich rokoch od kultového kusu Let´s Gold Corridor vrátili s dlhohrajúcou platňou s názvom Neomarxistické Ekofeministické Antifašistické album (LP + MC, Korobushka Records, CZ, 2020). Na konte majú odohraných viac než 190 koncertov, prevažne v Strednej Európe, vydaných niekoľko EP, vinylov, kaziet, účasť na niekoľkých kompliláciách, filmových soundtrackoch, rozhlasových hrách, zopár filmových rolí a množstvo výstav.

22.00 Ink Midget. DJ set

Podujatie z verejných zdrojovo podporil Fond na podporu umenia a Nadácia mesta Bratislavy.

vstupné: vstupné dobrovoľné