jún

30

streda o 16:00

O nich bez nich – panelová diskusia o Múzeu SNP

vstupné: 1 €

Otvorené fórum Zachráňme kultúru

v spolupráci s A4 – Priestor súčasnej kultúry

si Vás dovoľujú pozvať na

odbornú panelovú diskusiu

O NICH BEZ NICH

(delimitácia Múzea SNP, Banská Bystrica),

ktorá sa uskutoční naživo v stredu 30. júna 2021, 16.00 – 18.00

vo veľkej sále A4 – Priestor súčasnej kultúry, Karpatská 2 (budova YMCA), Bratislava,

a zároveň bude streamovaná  na facebooku Denníka N, zdieľať budeme aj na FB skupiny Zachráňme kultúru.

V diskusii vystúpia naživo (podľa abecedy):

 • Anna Bergerová – účastníčka protifašistického odboja
 • doc. PhDr. Jan Dolák, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra etnológie a muzeológie
 • PhDr. Katarína Hradská, PhD, historička, Historický ústav SAV
 • prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD. – univerzitný profesor, odborník na digitalizáciu v kultúre, Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline, Univerzita Komenského v Bratislave, Sliezska univerzita v Opave, vedecký pracovník ŠVK Banská Bystrica, bývalý generálny riaditeľ Slovenskej národnej knižnice.
 • Mgr. Františka Marcinová, predsedníčka, Zväz múzeí na Slovensku
 • doc. PhDr. Pavol Šteiner, PhD., archeológ, vojenský historik a muzeológ, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 • Ing. Zuzana Šullová, Mgr., generálna riaditeľka, Slovenské technické múzeum Košice, bývalá podpredsedníčka Rady múzeí a galérií
 • Magda Vášáryová, herečka, politička a diplomatka, predsedníčka spolku Živena, bývalá veľvyslankyňa SR v Rakúsku a Poľsku

Videovstupy:

 • prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková, teoretička architektúry
 • doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc., štatutárny zástupca riaditeľa, Historický ústav ČSAV, Česká republika
 • prof. Eduard Nižňanský, CSc., historik, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
 • Plk. gšt. PhDr. Eduard Stehlík, Ph.D., MBA, riaditeľ Památníku Lidice, Česká republika, 1989 – 2012 pracovník VHÚ Praha, poradca ministra obrany ČR, riaditeľ odboru pre vojnových veteránov MO ČR, predseda vedeckej rady Ústavu pre výskum totalitných režimov, pedagóg na Fakulte sociálnych vied Univerzity Karlovej, čestný občan Lidíc
 • prof. Alain Soubigou, Univerzita Sorbonne, Paríž, Francúzsko

Moderuje:

PhDr. Peter Maráky, historik

Prosíme návštevníkov, aby rešpektovali platné protipandemické opatrenia a pri vstupe poskytli svoje kontaktné údaje (emailovú adresu, číslo mobilného telefónu).

Zároveň upozorňujeme, že kapacita sály je obmedzená. Miesto si možno zaistiť zakúpením vstupenky za 1 Euro na: …….. Pre zástupcov médií sú vyhradené miesta v 1. rade.

 

 

 

 

vstupné: 1 €