okt

25

pondelok o 19:00

Drama Queer: Michał Przybyła, Dominik Więcek – BROMANCE

vstupné:

*Predstavenie bude odohrané v angličtine bez titulkov.
Kde sú muži, tí skutoční?
Muži sa vraj majú držať od seba.
Chlapci a muži by sa vraj nemali chytať za ruky.
Odporúča sa, aby sa nežne neobjímali ani nehladili na verejnosti.
Je zakázané, aby sa dvaja muži pri zvítaní pobozkali.
Muži by si navzájom nemali prejavovať city a nemali by byť v tesnom emočnom ani fyzickom kontakte.
Prejavovanie pocitov medzi mužmi by sa vraj malo presunúť z verejného priestoru do súkromia.
Vraj je to nevhodné.
Je to nemužské.
Performancia “Bromance” vznikla zo záujmu o diskusiu v súvislosti s novým konceptom bratstva – myšlienkou, ktorú sformulovala a popísala Jane Ward vo svojej knihe “Not Gay.
Sex Between Straight White Men”.
Predstavenie je pokusom konfrontovať stereotyp “skutočného muža” a zobraziť rôzne formy maskulinity. Prekračuje hranice stereotypu, nanovo definuje mužskú identitu v širšom zmysle
a dbá pri tom na druhy správania, ktoré sa vymykajú naučeným normám.
Hľadáme odpoveď na otázku, ako priznať mužom neformálne právo navzájom si vyjadrovať
náklonnosť či citlivosť na verejnosti bez toho, aby sa museli báť opovrhnutia alebo čelili kritickým poznámkam o svojom nemužskom chovaní.
Počas tvorivého procesu sme sa vrátili k skúsenostiam a spomienkam. Z pamäti, diskurzu a pozorovania sme zostavili pohybové dielo o dotyku, nehe a prejavoch emočnej blízkosti medzi mužmi v priateľskom vzťahu a následne sme ho humanizovali.
Nechávali sme sa stretnúť rôznorodé scény a takto sme odhaľovali špecificky mužské spôsoby tvorby blízkosti a intimity.
Performeri sa zameriavajú na situácie, v ktorých sa muži zriekajú istých gest a správaní zo strachu, že by sa tým vylúčili a zároveň prekročili hranice normativity.
Je bromance, blízky vzťah medzi dvomi mužmi bez negatívneho významu, v našej spoločnosti vôbec možný?
–––––
Festival Drama Queer z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Festival ďalej podporili Nadácia mesta Bratislavy a Ministerstvo kultúry SR.

Hlavní partneri: Fond na podporu umenia, Ministerstvo kultúry SR, Nadácia mesta Bratislavy

Partneri: SND, A4 priestor súčasnej kultúry, DPOH, P*AKT

Hlavní mediálni partneri: Denník N, RTVS: Rádio FM
Medialní partneri: Swine Daily, Citylife

vstupné: