nov

10

streda o 15:00

Jesenné tvorivé prechádzky pre deti s A4

vstupné: 10 € / 50 € všetky termíny

Jesenné tvorivé prechádzky pre deti s A4
15.00 – 17.00 / detské tvorivé dielne / 10 € / 50 € všetky termíny

 

Tvorivé dielne s Dankou Krajčovou pre deti od 6 do 11 rokov

 

S výtvarníčkou Danielou Krajčovou počas jesene A4 organizujeme sériu šiestich tvorivých prechádzok. Inšpirovať sa budeme okolím A4, pričom na každej dielni budú deti reagovať na iné špecifické miesto – napríklad budovu YMCA, Námestie Slobody, Rozhlas, trh na Žilinskej, park Belopotockého, a iné.

 

Na začiatku sa prejdeme na miesto, ktoré budeme spoločne skúmať. Porozprávame sa o jeho histórií, súčasnom stave, funkcii, architektonických či prírodných prvkoch. Urobíme si fotky, kresby tvarov, objektov či miest, ktorá nás zaujmú.

Následne budú v ateliéri v A4 deti výtvarne reagovať na navštívené miesto – vyskúšajú si rozličné výtvarné techniky, naučia sa aj tvorivo pristupovať k videnému a zažitému, či citlivo pozorovať okolie a jeho súvislosti.

Výtvarné techniky: kresba ceruzkou, tušom, kriedou, pastelom, kresby do piesku, maľba akvarelom, temperkami, hlinou, odtláčaním, frotážou, vystrihovaním, tvorba jednoduchých modelov, tvorba s nájdenými a recyklovanými predmetmi.

Všetky termíny sú : 15. a 27.9., 13. a 27.10., 10. a 24.11.

Materiál je v cene. Kapacita je obmedzená, maximálny počet detí v skupine: 15.

 

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Nadácia mesta Bratislavy.

vstupné: 10 € / 50 € všetky termíny