nov

18

štvrtok o 19:00

Tereza Kopecká / Transgresia – otvorenie výstavy v A4

vstupné: vstup voľný

Kurátorský text ⬇️
Transgresia v geologickom význame znamená dlhodobé zvýšenie morskej hladiny, obvykle spojené so zaplavením pevniny, kedy dochádza k tvarovaniu krajiny, horizontu. Východiská výstavy môžeme vystopovať v dlhodobom výskume prírodných procesov a environmentov, ktorým sa Tereza Kopecká venuje dlhodobo.
Kľúčovým vstupom je avšak stále pretrvávajúca globálna pandémia koronavírusu, kvôli ktorej došlo u mnohých k nútenej izolácii, osamelosti alebo naopak k nútenej konfrontácii ľudí, ktorí spolu žijú. Kopecká na situáciu zareagovala okamžite. Ako binárnu opozíciu k doterajšiemu výskumu prírodného prostredia postavila medziľudské vzťahy, hlavne ten svoj vlastný s partnerom. Hľadá prieniky medzi prírodnými a ľudskými cyklami. Vo výsledku sa nám tak miešajú dve analógie – procesy. Príroda a človek. Obe vo veľmi intímnej, izolovanej podobe. Na jednej strane Kopecká reaktualizuje svoj partnerský život a na strane druhej prístup k životnému a prírodnému prostrediu, niečo s čím sa vieme mnohí stotožniť sami.
Do fotografických a iných intermediálnejších – objektových výstupov sa dostáva ľudské telo, prítomné i neprítomné. Od veľkoformátových analógových fotografií a digitálnej tlače vidíme odklon k experimentálnym objektom zo skla, textílie alebo aj technologického procesu vzniku obrazu na svetlo scitlivenom materiáli. Rôznorodosť a surovosť materiálov môžeme vnímať ako konfrontáciu s prírodninami. Ich fyzikalita a “surovosť” sa potom odráža v estetike vizuálnych obrazov – fotografií, ktoré prestupujú od idylických výjavov k symbolom viac sexuálnym, ľudsky vzťahovým.
Konečná inštalácia sa dá čítať ako dialóg autorky s prírodou skrz jej vzťah s partnerom, ktorý sa stal významovým objektom až na moment, v ktorom sám, na žiadosť Kopeckej, reaguje výberom jednej z fotografií vo výstave. Z duality Ja a Ty sa ale dominantná stáva transgresia, teda dlhodobé zvýšenie hladiny nad pevným povrchom. Tekutina tvaruje hmotu, a hmota definuje tekutinu.
kurátor: Michal Huštaty
technická asistencia a transport: Ján Mýtny
Podujatie je prístupné len pre zaočkovaných návštevníkov.
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Nadácia mesta Bratislavy.

vstupné: vstup voľný