nov

21

nedeľa o 18:00

Pôrody, interrupcie, korona: Diskusia o prístupe k službám reprodukčného zdravia (nielen) počas pandémie

vstupné: vstup voľný

Nedeľa / 18.00 / diskusia / vstup voľný

 

Feministické a ľudskoprávne organizácie po celom svete upozorňujú, že pandémia a opatrenia na zastavenie jej šírenia vážne ohrozili reprodukčné a sexuálne zdravie žien. Aká je situácia na Slovensku? Začali sa problémy v tejto oblasti až s nástupom korony? Ako súvisia so spoločenským hodnotením práce súvisiacej so starostlivosťou? Feministická organizácia ASPEKT pozýva na diskusiu o najnovších zisteniach o dostupnosti pôrodnej starostlivosti a bezpečných interrupcií na Slovensku s predstaviteľkami organizácie Občan, demokracia a zodpovednosť a organizácie Možnosť voľby.

 

Diskusia je realizovaná s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah výlučne zodpovedá organizácie ASPEKT.

vstupné: vstup voľný