nov

22

pondelok o 20:00

NEXT 2021: 22nd Advanced Music Festival – Chaos ~ Magic

vstupné:

: THURSTON MOORE (Sonic Youth), PUNCTUM (Caterina Barbieri, Carlo Maria) // GRAVETEMPLE (O’Malley, Csihar, Ambarchi) // FAUST IV // RYOICHI KUROKAWA presents ‘s.asmbli / subassemblies’ // ANNA VON HAUSSWOLFF* // JULIA REIDY x ANDREA BELFI // RIE NAKAJIMA // KIM MYHR // ROBERT LISEK …and many more soon to be announced.

– 76€
Platí na všetky festivalové predstavenia a klubové akcie, okrem Anny Von Hausswolff, na ktorú je potrebné zakúpiť samostatnú vstupenku. Neplatí na workshopy.
x – Vstupenky na koncert Anna Von Hausswolff (24.11. in Bratislava), ktoré boli zakúpené pred 21.9. je možné využiť ako zľavu na zakúpenie Regular Festival Passu. Pri kúpe zadaj ako zľavový kód ID lístka na A.v.H. Neplatí na workshopy.
⚠️ : ́ ́!
Vzhľadom na pandemické obmedzenia je registrácia potrebná na všetky akcie okrem hlavného programu v A4.
Registrácia na všetky podujatia možná od 1.11. Držitelia lístkov budú o možnosti registrácie notifikvaní emialom cez GoOut.net
́: Vstup bude umožnený len očkovaným osobám. Rúška sú povinné.
́ ́
V prípade zrušenia festivalu automaticky vzniká nárok na refundáciu vstupeniek v plnej sume (mínus 5% z ceny za poplatky pre predpredajnú sieť).

vstupné: