dec

07

utorok o 19:00

Odkazy: Alžbeta Göllnerová-Gwerková a Slovensko 20. (21.) storočia (stream)

vstupné: vstupné dobrovoľné

 

Táto učiteľka, prekladateľka a spisovateľka predbiehala dobu. Hájila ženskú emancipáciu, kládla dôraz na vedeckú kritiku, odmietala honbu za peniazmi a kariérnym rastom. Túžila vniesť do dedín vzdelanie a civilizáciu a prekonať bigotnú vieru, mýty a povery. Po potlačení SNP popravená a nájdená v masovom hrobe v Banskej Bystrici-Kremničke.

Odkazy sú kultúrno-vzdelávací formát, ktorý formou čítania a výkladu archívnych materiálov poukazuje na príklon slovenských spisovateľov a spisovateliek k humanitno-demokratickým hodnotám. Pokúša sa hľadať paralely a väzby medzi dobovými a súčasnými problémami Slovenska.

Prezentuje Lukáš Krajčír, PhD. z Historického ústavu SAV. Grafický dizajn Iveta Krajčírová, ilustrácia Zuzana Bartová.

Prednáška bude streamovaná na facebooku A4 a na A4 TV.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Nadácia mesta Bratislavy.

vstupné: vstupné dobrovoľné