feb

04

piatok o 20:00

Lorenzo Abattoir

vstupné: 6 € / 2 € zľavnené

V piatok večer rozozvučí našu Malú sálu LORENZO ABATTOIR, zvukový umelec z Turína. Kľúčovým prvkom jeho tvorby je vzťah medzi spirituálnymi praktikami a neobvyklými metódami práce so zvukom. Rád pracuje s preparovanými objektami, vlastnoručne zostrojenými nástrojmi, analógovu aj digitálnou elektronikou alebo terénnymi nahrávkami. Jeho rituálne performancie prepájajú inšpirácie undergroundovými hudobnými štýlmi ako black metal či postindustriál s postupmi súčasného umenia.
„Zvuk chaosu prelínajúci sa s poriadkom, kde sa zdá, že každý detail a nuansa sú starostlivo regulované a kontrolované“.
Lorenzo je tiež zakladateľom kolektívu Mare di Dirac, ktorý experimentuje s princípmi kvantovej fyziky pri stavbe hudobných nástrojov. V minulosti sa predstavil aj spoluprácami s projektoami Satori, Hermann Kopp či Phurpa. V rámci aktuálneho sólového turné zahrá časti z oceňovaného minuloročného albumu, ktorý nahral počas meditácie v tme na kazetový magnetofón pre slepcov.
“Proti ruchům, jež si ponechávají silnou vazbu k okolnímu světu, by se daly postavit prvky odkazující primárně k hudebním žánrům, konkrétně k postindustrialu, dark ambientu a drone music: strojově přesný rytmus s delším dozvukem, tření kovu o kov nebo různé druhy šumu či hučení. Ty jsou naštěstí využívány citlivě a především střídmě, navíc neexistuje jasná hranice, která by ony dvě pomyslné skupiny ruchů oddělovala, pokud se ovšem nejedná o konkrétní, jasně rozpoznatelné zvuky typu škrtání sirek. Charakter nahrávky určuje především všudypřítomná těkavost, ať už v čase (máloco trvá delší dobu) nebo v prostoru (výrazná stereofonie). Krása v pojetí Lorenza Abattoira je zkrátka nestabilní.”
– A2 – kulturní čtrnáctideník
———————
———————

Vstupné 6 / 2 EUR

FB EVENT

Vstup je možný v režime OP.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Nadácia mesta Bratislavy.

vstupné: 6 € / 2 € zľavnené