máj

10

utorok o 20:00

Freefilmers Ukraine vol. I

vstupné: Vstupné dobrovoľné (2+) / výťažok bude venovaný v plnej výške Freefilmers

Blok krátkych filmov, réžia rôzni členovia a členky kolektívu, 70 min.,  ua + eng titulky


Freefilmers je kolektív filmárov*ok a umelcov*kýň, pôvodom z Mariupolu na Ukrajine. Posledných päť rokov pracujeme s témami urbanistických premien na východnej Ukrajine a jej multikultúrnych vibes. Skúmali sme aj tvorivosť pracujúcej triedy a priemyselnú minulosť a súčasnosť postsocialistických miest. Naše súčasné projekty sa zameriavajú na spomienky a archívy nad rámec oficiálnych historických naratívov a rodového násilia v patriarchálnej kapitalistickej spoločnosti. Vždy sme sa držali postojov antikapitalizmu  a intersekcionálneho feminizmu a naším cieľom bolo vytvoriť inú formu filmovej tvorby, založenú na spolupráci a etickom prístupe. 24. februára začalo Rusko rozsiahlu inváziu na Ukrajine. Mestá, kde sme predtým pracovali, sú dnes dennodenne bombardované a ostreľované. Mnohí z nás stratili svoje domovy a pracovné nástroje. A stále nie sme v kontakte s mnohými členmi*kami umeleckých komunít na východnej Ukrajine, pretože v oblastiach zničených ruskou armádou neexistuje sieť buniek. Takže momentálne najdôležitejšia sekvencia na našej časovej osi nie je o filmoch, ale o budovaní siete solidarity a podpory pre Ukrajincov*ky, ktorí*é trpia ruskou imperialistickou agresiou a bojujú proti nej.

 

Z verejných zdrojov podporila Nadácia mesta Bratislavy a Bratislavský samosprávny kraj, projekt finančne podporila MČ Bratislava-Staré Mesto.

vstupné: Vstupné dobrovoľné (2+) / výťažok bude venovaný v plnej výške Freefilmers