máj

20

piatok o 20:00

Pawel Kulczyński A/V (premiéra)

vstupné: 6 € / 2 € zľavnené

Poľský hudobník a skladateľ Paweł Kulczyński, známy tiež z projektu Wilhelm Bras, pripravil počas rezidencie v A4 novú audiovizuálnu performance, využívajúcu tzv. multikanálový ambisonický priestorový zvuk, algoritmické nástroje a videoprojekciu.

Námetom sú ekologické straty spôsobené klimatickou krízou a hroziace environmentálne a spoločenské nepokoje, prípadne vojny, ktoré sú súčasťou širších dôsledkov neudržateľného rastu. COVID-19 aj súčasná ruská agresia sú tiež jasným príkladom krehkej rovnováhy, na ktorú sa spolieha naša každodenná existencia. Dnešnú situáciu vystihuje koncept Dark Ecology Timothyho Mortona: „Toto je stav antropocénu, kde ekologické povedomie (…) nás všetkých vťahuje do akéhosi environmentálneho filmu noir: tak ako je detektív zároveň zločincom, filozof je súčasťou masívne rozšírenej veci, ktorou je ľudský druh a prispieva k hromadnému vymieraniu“.

Kontemplatívne videá prírody boli zachytené za posledné tri roky na viacerých európskych miestach, ktoré si umelec váži pre ich jednoduchú krásu a krehkosť.

 

S podporou Medzinárodného vyšehradského fondu v rámci Visegrad Arts Residency Programme. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Nadácia mesta Bratislavy.

vstupné: 6 € / 2 € zľavnené