okt

29

sobota o 20:00

Kittychaosplanet: Exnvrrr

vstupné: predpredaj 4 € / na mieste 6 € / zľavnené 2 €

inštalácia-performance 

Kittychaosplanet uvádza Exnvrrr – imerzívnu performatívnu inštaláciu. Environmenty sú otvorené meditatívnou zvukovou bránou do vnútorných svetov, v ktorých sa stráca ten skutočný. Prírodné a ľudské prostredie, entity sa prelínajú s neviditeľnými vrstvami prúdov, planetárnych povrchov a tajomných informácií. Divákov obklopí projekcia simulovaného 3D prostredia za sprievodu live electronic modulárneho hudobného vystúpenia, v ktorom sa hardvér a softvér v reálnom čase prepája s animáciou a priestorovým viackanálovým zvukom.

Vystúpenie predstavuje vizuálne-hudobnú tvorbu Jakuba Krejčího, mediálneho umelce žijúceho v Prahe. V rámci umeleckej rezidencie v A4 podporenej programom VARP Medzinárodného vyšehradského fondu vytvoril novú verziu dlhodobo vyvíjaného projektu, kde kladie dôraz na priestorovosť a zobrazenie štruktúr ľudského vs. prírodného.

vstupné: predpredaj 4 € / na mieste 6 € / zľavnené 2 €