nov

16

streda o 19:00

Debata_A4: Kristove roky demokracie na Slovensku

vstupné: vstupné dobrovoľné

Prečo čelí demokracia u nás takej devastujúcej miere nespokojnosti a nedôvery? Aký charakter a identitu nadobudla demokracia na Slovensku za viac ako tri dekády? Na akých pevných základoch sa nám ju podarilo vybudovať? Prečo viac nepočuť hlasy tvorivo premietajúce o ideáloch slobody, rovnosti a spravodlivosti ako o základných morálnych atribútoch demokratickej spoločnosti? Prečo sme sa stali demokraciou bez zdieľaných ideálov a bez širšej spoločenskej vízie? Ako veľmi súčasný stav spoločnosti ohrozuje udržateľnosť demokracie a čo ju môže pomôcť upevňovať a rozvíjať?
Od Nežnej revolúcie a teda víťazstva demokracie u nás uplynie 33 rokov. Ostatný prieskum Eurobarometra (jún 22) však ukázal, že až 67 percent Slovákov (najviac v EÚ) je nespokojných s tým, ako funguje demokracia v ich krajine. Priemer EÚ je pritom iba na 38 percentách. Druhí najviac nespokojní sme aj s fungovaním demokracie na európskej úrovni.Úbytok spokojnosti či dôvery v demokraciu môže do veľkej miery súvisieť so skutočnosťou, že čoraz väčšie skupiny ľudí sa cítia byť vylúčené nielen z nároku na efektívnejšiu a férovejšiu účasť na výkone verejnej moci, ale oprávnene tiež z nároku na spravodlivejší podiel zo svetového bohatstva. A súčasne, pod ťarchou každodenného zápasu o aký taký dôstojný život, nemajú schopnosť ani ochotu prispievať svojím dielom k autentickému demokratickému utváraniu spoločného/spoločenského. Rovnako sa zdá, že celý nádherný myšlienkový vesmír demokracie sme po Novembri vo verejnej debate veľmi skoro vypratali a nahradili ho vesmírom, ktorého stredom sa stala mantra posvätnýchekonomických právd – ničím nenahraditeľného voľného trhu, nevyhnutnosti súťaženia, nutnosti efektivity, úsporných opatrení a osobnej zodpovednosti. V súvislosti so vzdelávacím systémom už hovoríme najmä o akýchsi potrebách trhu práce a nie o formovaní vzdelanejších a citlivejších občianok a občanov a utváraní vízie lepšej demokratickej spoločnosti pre všetkých.
Diskutujú: Zuzana Kusá, sociologička, Sociologický ústav SAV, Zuzana Maďarová, vedecká pracovníčka, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK a Aspekt, Dominik Želinský, sociológ, Sociologický ústav SAV a Københavns Universitet – University of Copenhagen
Dramaturgia a moderovanie: Bohdan Smieška
Vstupné dobrovoľné.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, Nadácia mesta Bratislavy a Bratislavský samosprávny kraj.

vstupné: vstupné dobrovoľné