feb

15

streda o 19:00

Debata_A4: Bytová kríza a mestské politiky

vstupné: vstupné dobrovoľné

Diskutujú S. Kára, riaditeľ Sekcie sociálnych vecí Magistrátu Hlavného mesta SR; L. Kovácsová, koordinátorka Mestskej nájomnej agentúry; B. Bírová, riaditeľka Platformy pro sociální bydlení (ČR); dramaturgia a moderovanie debaty B. Smieška

 

Privatizácia bytového fondu bola jednou z určujúcich charakteristík ponovembrového spoločenského vývoja. Aj mestá sa vo veľkom zbavovali bytov, ku ktorým sa bolo možné dostať počas prvých vĺn, z dnešného hľadiska, za doslova nepatrné sumy. Vlastníctvo bytu sa stalo výdobytkom aj symbolom novej doby. Postupom času sa však bývanie stalo predovšetkým komoditou, ktorá ani zďaleka nie je dostupná každému. Rozvoj bytového fondu v mestách je až na zanedbateľné výnimky v rukách súkromného kapitálu a jeho ceny diktuje trh s realitami. Verejný nájomný sektor prakticky neexistuje, aktuálny systém sociálneho bývania nedokáže uspokojiť všetkých odkázaných. Jedno zo základných sociálnych práv, právo na bývanie, tak zostáva pre mnohé a mnohých nenaplnené. 

 

Hlavné mesto krajiny nebolo žiadnou výnimkou, naopak, politicky dominantný neoliberálny charakter spravovania Bratislavy v troch porevolučných desaťročiach určoval aj výkon politiky mesta v sociálnej oblasti, do ktorej sa premietol uplatňovaním prevažne reziduálneho modelu sociálnej politiky. Situácia sa obrátila po komunálnych voľbách v roku 2018. Sekcia sociálnych vecí magistrátu odvtedy pripravuje a implementuje komplexné verejné politiky v sociálnej oblasti, prístup k bývaniu nevynímajúc. Jedným z konkrétnych výsledkov je aj vznik Mestskej nájomnej agentúry, ako vôbec prvej obdobnej agentúry na Slovensku, ktorá začína svoju činnosť počnúc rokom 2023. V susednej ČR (Praha) už s takýmto sprostredkovateľským modelom existujú viacročné skúsenosti. 

 

 Je vznik Mestskej nájomnej agentúry súčasťou širšej stratégie v oblasti rozširovania dostupnosti sociálneho bývania? V akom je vzťahu k zlepšovaniu dostupnosti bývania celkovo? Má Mesto pripravené nejaké plány a nástroje v oblasti rozširovania vlastného bytového fondu a rozvoja verejného nájomného sektora? Ako v tejto súvislosti spolupracuje so štátom, resp. súkromným sektorom? Aké inšpiratívne príklady riešenia bytovej krízy/rozvoja dostupnosti bývania môžeme nájsť v ČR, resp. ďalších krajinách s podobným príbehom?     

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

vstupné: vstupné dobrovoľné