máj

01

pondelok o 20:00

Delphine and Carole

vstupné:

[english friendly screening]
r. Callisto McNulty, 2019, FR, 70 min., fr + eng
vstupné: dobrovoľné


👭
Portrét feministickej vlny v 70. rokoch zachytáva stretnutie a priateľstvo francúzskej herečky Delphine Seyrig a švajčiarskej režisérky Carole Roussopoulos v roku 1974, ich kreatívne a subverzívne využitie videa, ich radikálne činy a prenikavý humor.

Film premietame v spolupráci s Francúzskym inštitútom / Institut français de Slovaquie.
//////////////////////////////////////////////////////////
d. Callisto McNulty, 2019, FR, 70 min., fr + eng
Entrance fee: voluntary
👭The portrait of 1970s enchanted feminism, the film retraces the encounter of actress Delphine Seyrig and director Carole Roussopoulos in 1974, their creative and disruptive use of video, their radical actions and incisive humour.
In cooperation with the French Institute / Institut français de Slovaquie.
Podujatie z verejných zdrojov podporila Nadácia mesta Bratislavy a MČ Bratislava-Staré Mesto.

vstupné: