máj

04

štvrtok o 18:30

Tvarovanie skúseností: Práce vo fotografii a vzdelávaní

vstupné: vstup voľný

Kurátorka M. Šimkovičová, vystavujúce I. M. Čechvalová, A. Fabianová, M. Greňová, M. Hroncová,
S. Strobel, M. Vargová, T. Žiaková

Výstava predstavuje výber prác vytvorených účastníkmi fotografického kurzu a konzultácií na
Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského počas letného semestra
2023.

Diela vystavené na tejto výstave je možné čítať dvoma spôsobmi – prvým je osobné stretnutie s
médiom fotografie, spoznávanie jeho základov a konvencií používania, ako aj jej miesta v masovej
produkcii a konzumácii obrazov.

Druhým spôsobom čítania je osvojenie si a interpretácia média pre budúce vzdelávacie procesy – s
deťmi, dospelými, skupinami, jednotlivcami. Pýta sa nás, čo je dôležité nad rámec potreby
sebavyjadrenia. Aké sú tie tiché chvíle porozumenia, ktoré chceme priniesť iným? Ako môžeme
navrhnúť svoje skúsenosti pre iných? Ako môžeme zdieľať naše cesty nielen z hľadiska umeleckých
diel, ale aj z hľadiska zdieľania manuálu pre zážitok, ktorý treba nasledovať alebo interpretovať?

vstupné: vstup voľný