máj

19

piatok o 19:00

Nová dráma/New Drama 2023: Divadlo Pôtoň: Iveta Ditte Jurčová – Ela Lehotská: Terra Apathy*

vstupné: 9 € predpredaj / 7 € zľavnený / 10 € na mieste

Námet M. Ditte, libreto I. Ditte Jurčová, E. Lehotská, réžia I. Ditte Jurčová, dramaturgická spolupráca P. Pavlac, M. Ditte, Hudba M. Paľko, výtvarný koncept A. Zelina, R. Dranga, K. Caková, I. Ditte Jurčová, scénografická realizácia A. Zelina, R. Dranga, K. Caková, pohybová spolupráca R. Ptačin, účinkuje E. Lehotská, premiéra 7.6. 2022

 

Inscenácia Terra Apathy čerpá z príbehu obce Horné Opatovce, ktorá po výstavbe hlinikárne v Žiari nad Hronom čelila ekologickej katastrofe a v roku 1969 bola uznesením vlády Československej socialistickej republiky zlikvidovaná a vymazaná z mapy. Divadlo Pôtoň dielom nadväzuje na dramaturgickú líniu dokumentárneho divadla, v ktorej sa tvorcovia venujú zabudnutým alebo tabuizovaným témam. Svoj najnovší opus poňali ako industriálne ekooratórium a memento súčasnej civilizácie, ktorá sa nedokáže odpútať od zvyšovania svojho komfortu na úkor životného prostredia. Dielo je postavené na overených faktoch, ktoré však sprostredkúva vo vysoko štylizovanom vizuálnom a zvukovom prejave. Experimentuje s možnosťami ľudského hlasu i tela, rovnako ako s využívaním technických zvukových a vizuálnych vnemov, pomocou ktorých modeluje divácku pozornosť a vnímanie.

vstupné: 9 € predpredaj / 7 € zľavnený / 10 € na mieste