sep

20

streda o 19:00

Debata_A4: Ruský vplyv – najväčšia hrozba pre demokraciu na Slovensku?

vstupné: vstupné dobrovoľné

Časť elít a mienkotvorných médií vo viacerých západných krajinách, Slovensko nevynímajúc, vysvetľuje mnohé súčasné spoločenské a politické krízy najmä ako dôsledok pôsobenia hybridnej vojny. Aj informačné aktivity ako konšpirácie, dezinformácie či propaganda v online priestore sú pomenovanou súčasťou hybridnej vojny, ktorú vedie Rusko proti západnému svetu, teda i proti Slovensku, s cieľom rozložiť demokraciu zvnútra. Takéto rámcovanie ponúka predstavu, že základnou príčinou mnohých problémov, ktorým ako demokratické spoločnosti čelíme sú práve tieto sofistikované podvratné aktivity.
Sú (ruské) dezinformácie a propaganda kľúčovými hrozbami pre slovenskú spoločnosť a demokratické usporiadanie krajiny, alebo sa ich vplyv preceňuje?
Čo si predstaviť pod pojmom hybridnej vojny a ako postupne jeho definícia zmutovala do dnešnej podoby?
Akým spôsobom sa utvárajú interpretácie nespochybniteľného problému pôsobenia ruských záujmov v našom priestore?
Nebráni nám takéto výlučné rámcovanie ohrozenia demokracie nahliadať komplexnejšie na zdroje a príčiny našich ťažkostí s demokraciou, rovnako ako i na hľadanie ich demokratických politických riešení?
Mal by ruský vplyv či všeobecnejšie vplyv dezinformácií a konšpirácií šancu na úspech, ak by po ňom nejestvoval širší spoločenský dopyt prameniaci z viacerých dlhodobejších frustrácií?
Diskutujú Magdalena Adamus, experimentálna psychologička, Ústav experimentálnej psychológie SAV
Juraj Marušiak, politológ, Ústav politických vied SAV.
Dramaturgia a moderovanie debaty: Bohdan Smieška.
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Bratislavský samosprávny kraj.

vstupné: vstupné dobrovoľné