nov

05

nedeľa o 18:00

Jeden Svet: Umenie ako dôkaz: Čo ste urobili Rusom? *

vstupné: vstup voľný

premietanie a diskusia

Réžia M. Fulier, J. Bučka Kovalčíková, moderátor M. Hvorecký, hostia J. Bučka Kovalčíková, M. Fulier, P. Ivanič.

Výskumy naznačujú, že ľudia, ktorí zažívajú frustráciu, hodnotia svoj život ako nepredvídateľný, bez možnosti kontrolovať ho a pociťujú vysokú nedôveru nielen k inštitúciám, ale aj v rámci medziľudských vzťahov, sú náchylnejší veriť konšpiračným teóriám. Títo ľudia žijú v permanentnej neistote – či už má reálne, alebo domnelé príčiny –, čo sa môže odrážať aj na ich prístupe k informáciám. Riešenie ponúkané u nás? V lepšom prípade ľuďom servírujeme na podnose „overené fakty“. Médiá a tretí sektor občas vydajú špeciál o kritickom myslení či zorganizujú na školách workshopy o mediálnej gramotnosti. V horšom prípade týchto ľudí z nadradenej pozície poučujeme alebo nazývame napríklad dezolátmi. Spolu s Janou Bučkou, Michalom Fuliérom a Peterom Ivaničom sa na tému dezinformácií pozrieme inak. Filmári ponúkajú audiovizuálne dielo ako dôkaz a Peter Ivanič vnáša do problematiky sociologické hľadisko.

 

Organizuje Človek v ohrození.

vstupné: vstup voľný