jan

25

štvrtok o 19:30

Jak Uzovic: Vedomie objektov // Celestína Minichová: Standing Piece(s)

vstupné: vstupné dobrovoľné

Eternal Daily Sisyphus Pushing the Deafening Mass Up the Hill to the Sky and Above the Horizon – the Edge of Consciousness. For the Contemporary Human, Deafening.

Performatívne podujatie pozostávajúce z 2 predstavení v celom priestore A4, ktoré nutné pristupovať k času a tomu, čo nás obklopuje inak – všímať si, zaujímať sa, zotrvať, preskúmať, zostať so situáciami ako nezainteresované entity, či sa i zapojiť.

Jak Uzovic: Vedomie objektov

19:30 – približne 1 hodina – veľká sála

Performance Consciousness of Objects je dynamické vo vnútornom vypätí, zdieľaní a zvukovom rozprávaní hľadania pozostatkov emocionálnych stôp. Môžete doň ľubovoľne vstupovať a vystupovať, avšak samozrejme, že jeho ambíciou je byť prežitým kompaktne v celej dĺžke.

//Consciousness of mass – the matter – is it able to queer? Not to freeze in one haunting pose? To form from endlessly? The yearning to flow – be able to exist simultaneously and in another beginning cease with grace. To loop – repeat in fair share while mourning, wanting to lose control. Let us be with, through and within object relationalities to acknowledge the invisible slowly approaching deafening. Void. Imbalance of control – freedom share enables us with the possibility to contemplate life – how we become – how we are – how we die?

Celestína Minichová: Standing Piece(s)

19:30 – približne 1 hodina – malá sála, A4 kafé

Počas trvania situácie Standing Piece(s), ktorá prebieha simultánne s performance Consciousness of Objects, zotrváva kaviareň stále kaviarňou, malá sála malou sálou, schody schodmi, budú sa však ponúkať nové uhly nazerania a vnímania, ktoré môžete, no i nemusíte zachytiť, všímať si ich či s nimi interagovať.

//(M)others feet root into the soil of persistence. Where does the xeno movement begin? Inside the form at the correct space-time of resistance. All feel shared cracks – dryness – lasting from within. Still with no fear of dying. No fear of death. Numb hands. Rotating spine. Multiplied emotional state. Spinning head. Suffering the oppression – colonised by the environment. Collectiveness. To gaze from the inside out and from the outside within. Where does one body end and the other begin? Invisible relations merge. They adjust the need to share. The urge to feel. Land-space forms abandon greyness for other – attempts to heal. They refuse to lack emotional movement. To lack mind’s meal. Therefore they hurt together and ease each other’s pains while experiencing… 

Počas tejto netradičnej kompozície udalostí vám budú v priestore A4 k dispozícii “navigators”, ľudia, ktorých sa môžete pýtať, ak je niečo nejasné, niečo vás zaujíma, či potrebujete pomôcť s lepším uchopením toho, do čoho ste – možno i omylom a nevedomky – vstúpili.

Performerstvo

JAK UZOVIC & DANIEL // CELESTÍNA MINICHOVÁ & MARTIN TOLDY ANDREA TUŠIMOVÁ MICHAL ZOLLER KRISTÍNA VACHOVÁ JAKUB CERULÍK KRISTÍNA MIKLOVIČOVÁ MICHAELA PRABLESKOVÁ JURAJ BILENÝ PETRA BALIKOVÁ

Jakub Užovič (*1996, Nitra). Vo svojej umeleckej tvorbe inklinuje primárne k performancii. Pracuje s intermediálnymi presahmi sochárstva, objektových inštalácií, performačných, hudobných a zvukových prvkov, pričom sa snaží vytvárať určitý vzťah medzi performerom, ním samotným, a objektom. Dôležitým prvkom v jeho performanciách je nielen spätosť živého a neživého, ale aj deštrukcia oboch. Autor ničivým spôsobom rozvracia objekty snažiac sa hľadať vlastné hranice tela a telesnosti – vlastnej materiality. Vo svojich dielach často odkazuje na hľadanie hraníc spoločnosti.

Celestína Minichová (*2001, Bratislava) je študentkou intermediálneho umenia na VŠVU/AFAD v ateliéry vvv. Zameriava sa na performativitu, tvorbu zvukových krajín a (non)site-specific prostredí. Stáva sa inak spolu s xeno bytosťami medianatures.

Je prvým zo série performatívnych udalostí, ktoré sa počas roku 2024 budú odohrávať v A4 – Priestor súčasnej kultúry.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Nadácia mesta Bratislavy.

vstupné: vstupné dobrovoľné