apr

24

streda o 19:00

Debata_A4: Smeruje RTVS k svojmu koncu?

vstupné: vstupné dobrovoľné

Predseda vlády aj predseda SNS už od jesene otvorene hovoria o nevyhnutnosti zmeniť pomery vo verejnoprávnej RTVS.

Ministerstvo kultúry 11. marca predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase. Podľa návrhu sa má zriadiť verejnoprávna inštitúcia Slovenská televízia a rozhlas, ktorá nahradí súčasný RTVS.

Po novom už nebude voliť generálneho riaditeľa verejnoprávneho vysielateľa Národná rada, ale novovzniknutá Rada Slovenskej televízie a rozhlasu, ktorej troch členov nominuje priamo ministerstvo kultúry a štyroch parlament.

Zákon zároveň zavádza nový inštitút Programovej rady Slovenskej televízie a rozhlasu, ktorá bude dohliadať nad vysielaným programom. Tento orgán má mať 11 členov, z ktorých deväť bude voliť aj odvolávať parlament. Dvoch členov rady si zvolia spomedzi seba zamestnanci Slovenskej televízie a rozhlasu, jedného za oblasť televízneho vysielania a druhého za oblasť rozhlasového vysielania.

Celkovo bolo k návrhu zákona zaslaných 327 pripomienok, z toho 42 hromadných.

  • Aké konkrétne nedostatky v súčasnom fungovaní RTVS, resp. aké iné dôvody viedli k rozhodnutiu o potrebe zmeny a zriadení novej verejnoprávnej inštitúcie?
  • Aké opatrenia navrhuje ministerstvo kultúry v oblasti verejnoprávneho média? Koho potrebám tieto opatrenia zodpovedajú?
  • Aké sú hlavné rozdiely medzi súčasnou štruktúrou a fungovaním RTVS a navrhovanou novou inštitúciou Slovenskej televízie a rozhlasu a aký je očakávaný dopad týchto zmien na kvalitu médií verejnej služby?
  • Ako bude zabezpečená nezávislosť novovzniknutej Rady Slovenskej televízie a rozhlasu a Programovej rady Slovenskej televízie a rozhlasu vo vzťahu k spôsobu voľby ich členstva?
  • Aké finančné a organizačné dôsledky by mala zmena štruktúry verejnoprávnych médií podľa navrhovaného zákona a ako budú tieto dôsledky ovplyvňovať ich fungovanie a nezávislosť?
  • Ako hodnotí odborná verejnosť navrhovaný zákon o Slovenskej televízii a rozhlase z hľadiska jeho súladu s európskymi štandardmi ochrany nezávislosti verejnoprávnych médií a slobody médií?
  • Prečo potrebuje demokracia nezávislé médiá verejnej služby?

Diskutujú:

  • Silvia Hroncová – teatrologička, kultúrna manažérka, bývalá ministerka kultúry
  • Ivan Godársky – mediálny analytik, MEMO 98

Dramaturgia a moderovanie debaty: Bohdan Smieška

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

vstupné: vstupné dobrovoľné