máj

19

nedeľa o 19:00

Divadlo Trio Olga: Memoroom

vstupné: predpredaj 9 € / 4 € zľavnené // na mieste 12 € / 8 € zľavnené

Tvorivá skupina a účinkujú: Peter Cseri, Monika Haasová, Daniel Raček, Andrej Šoltés; účinkujú: Heidi Šinková, Veronika Stieranková; koncept/scénar/réžia: Monika Haasová; dramaturgická spolupráca: Peter Pavlac, scénografia/kostýmy: Matej Gavula, Iveta Haasová; hudobná spolupráca: Ján Kružliak ml.; dizajn svetiel: Martin Hodoň; produkcia: Sára Šmelková

MEMOROOM je surealistická tragikomédia fyzického divadla TRIO OLGA, ktorá sa pohráva s témami straty pamäti, identity, vlastných myšlienok, lásky a reality.

Čo by sa stalo ak by sme niektoré spomienky odrazu spustili naraz? Čo ak by sa vynorili v jednej izbe, rozložené na spleť nesúvisiacich situácií a bolestivo nezrozumiteľných fragmentov? Boli by sme schopní znovu poskladať príbeh nášho života?

Projekt Memoroom je štylizovaným divadelným pokusom o zachytenie procesov pamäti, ktoré vnímame nie len ako pasívne zrkadlenie a ukladanie obrazov minulosti, ale najmä ako aktívny faktor vnímania, posudzovania a formovania našej prítomne prežívanej reality.

Ale… možno sa len snažíme rozumieť nášmu životu, klásť si otázky týkajúce našich vzťahov, myšlienok a dokonca aj štruktúry našej reality.

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Toto podujatie je organizované Divadlo Trio Olga, takže A4 ročná členská karta naň neplatí.

vstupné: predpredaj 9 € / 4 € zľavnené // na mieste 12 € / 8 € zľavnené