jún

19

streda o 19:00

Debata_A4

vstupné: vstupné dobrovoľné

Pravidelné vydanie moderovanej diskusie prinášajúcej kritickú reflexiu dôležitých aktuálnych spoločenských tém, na ktoré je nahliadané z rôznych perspektív prostredníctvom hostiek a hostí najmä z oblasti spoločenských a humanitných vied, umenia či kultúry. 

Dramaturgia a moderovanie debaty: Bohdan Smieška

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Nadácia mesta Bratislavy.

vstupné: vstupné dobrovoľné