02. októbra

Festival autorského divadla Pro-téza: Široké spektrum tém súčasného divadla

Po úspešnej premiére divadla SkRAT Donori, swingers a iné experimenty… pokračujeme festivalom autorského divadla Pro-téza. Bratislava tak opäť kultúrne ožije autorským divadlom, a to nie len zo Slovenska, ale aj zo zahraničia.Okrem zhliadnutia kvalitných, oceňovaných inscenácií, budú mať diváci zakaždým možnosť diskutovať opredstaveniach so samotnými autormi.Dni 7.-14. októbra si preto zakrúžkujte v kalendári.

Čo prezentuje aaké témy otvára autorské divadlo? Prečo sa mnohé divadlá rozhodujú komunikovať sdivákmi prostredníctvom ich autorskej výpovede aprečo nesiahajú po existujúcich dramatických textoch? Čo im neponúka Shakespeare, Moliére, Ibsen, Tajovský, Stodola či Barč – Ivan? Prečo je pre mnohé divadelné skupiny zaujímavejšie tvoriť divadlo prostredníctvom kolektívnej výpovede?

Nielen na tieto otázky, ale ina mnohé ďalšie, získa odpoveď každý divák produkcií festivalu Pro-téza.

Po ostatnom ročníku festivalu, ktorý sme venovali autorským inscenáciám, ktoré komunikovali najmä očinnosti tajnej polície veurópskych štátoch, napríklad na Slovensku, vČesku, Nemecku, apracovali prevažne sdokumentárnym materiálom, sme tento rok zostavili program zinscenácií, ktorých spektrum tém je omnoho rozmanitejšie,“vysvetľuje jeden zhlavných organizátorov festivalu, Ľubo Burgr.

Pro-tézu otvorí 7. októbra divadelná inscenácia Smycz zpoľského divadla Teatr Polski we Wroclaviu. Názov symbolizuje zotročovanie moderného človeka jeho závislosťou. Smycz kritizuje aktuálne spoločenské problémy, závislosť na veciach, ktoré vnímame ako prirodzené.

Ďalší deň festivalu, 8. október, bude patriť novému divadlu DPM (Divadlo Petra Mankoveckého) aich autorskej inscenácii September 2015. Divadlo založili atvoria najčerstvejší absolventi činoherného herectva Vysokej školy múzických umení.

Vinscenácii September 2015 vréžii Lukáša Brutovského adramaturgii Mira Dacha, herci sgroteskným zveličením odhaľujú mentálny stav jednotlivcov, ale ajspoločnosti dnešných dní.

Deň 9. október bude patriť divadelnému súboru DISK zTrnavy aich najnovšej inscenácii Stabilizácia vréžii Blaha Uhlára. Fragmentárnosť, ktorá charakterizuje už 60 – ročnú tvorbu DISKu je typická aj pre Stabilizáciu. Vinscenácii je divák svedkom prezentácie krutých vzťahov medzi ľuďmi, ale aj nežného porozumenia. Ikeď niekedy stragickým obsahom.

Po jednodňovej prestávke, zavíta 11. októbra na Pro-tézu český súbor D’EPOG, ktorého stabilnou režisérkou je Slovenka, Lucia Repašská. Inscenácia snázvom ∞ predostiera nekonečné množstvo mnohokrát zbytočne sa opakujúcich situácií, chýb, postupov vo formovaní ľudskej bytosti. Divadlo D’EPOG vo svojej tvorbe lavíruje na pomedzí činoherného, pohybového divadla, performancie avich inscenáciách nechýba ani využitie multimédií.

Poslednou divadelnou produkciou festivalu Pro-téza bude projekt českej skupiny umelcov Radio Ivo. Ich tvorba je skutočne atypická, lebo prioritou je prenesenie rozhlasovej hry snázvom Život nedoceníš na divadelné javisko. Zvukový zážitok je tak doplnený obrazom, vktorom diváci sledujú ako hra vzniká od prvotného nápadu až po posledný zvuk.

Pro-tézu 2015 uzatvorí hudobný koncert skupiny Monikino Kino 14. októbra. Tá je svojimi textami, hudbou aprevedením počas koncertov nielen zaujímavá, ale aj dramatická vpravom zmysle divadla.

Každé podujatie festivalu Pro-téza začína o20:00. Lístky si môžu návštevníci zakúpiť prostredníctvom internetuwww.interticket.skalebo na mieste pred predstavením.

Hlavným organizátorom festivalu je Divadlo SkRAT. Festival sa koná pod záštitou Ministerstva kultúry SR a Bratislavského samosprávneho kraja.