09. septembra

Festival OCHOTNÍCI 2017

Amatéri prinášajú do Bratislavy autorské divadlo!

Divadlo SkRAT ako hlavný organizátor, prináša od piatku (15. 9.) do nedele (17.9.) prostredníctvom festivalu OCHOTNÍCI 2017 do Bratislavy ochotnícke divadlá, ktoré patrili v ostatnej sezóne medzi najlepšie. To potvrdzuje ich účasť a výhry na krajských a celoštátnych festivaloch.

V programe sú inscenácie z Bánoviec nad Bebravou, Trnavy, Veľkých Kladzian, či Partizánskeho. Predstaví sa divadlo mladých, aj divadlo dospelých.

“V Bratislave je najviac divadiel na Slovensku. Každý deň počas sezóny si môžete vyberať, kam sa večer vyberiete. V tejto širokej ponuke však chýba ochotnícke divadlo. Preto sme sa rozhodli ponúknuť priestor v profesionálnom divadle amatérskym umelcom, ktorí robia divadlo vo svojom voľnom čase, z lásky. Ich inscenácie sú mnohokrát na rovnakej úrovni ako profesionálnych divadiel. Festival OCHOTNÍCI si našiel svoje miesto v A4 – priestore súčasnej kultúry, kde už tretíkrát vystúpia divadlá z rôznych kútov Slovenska,” vysvetľuje jeden z dramaturgov festivalu a šéf Divadla SkRAT, Ľubo Burgr.

V programe aktuálneho ročníka budú môcť diváci vidieť najmä autorské divadlo ochotníkov.

Hneď v prvý deň festivalu, 15.9., sa predstavia dve divadlá z Bánoviec nad Bebravou. O 17:00 to budú študenti Základnej umeleckej školy s inscenáciou To je on. Jedná sa o autorské divadlo mladých, ktoré reflektuje osudy detí zo Slovenska, ktorých osud tragicky poznamenali transporty židov do koncentračných táborov počas Slovenského štátu.

O 20:00 vystúpi divadlo dospelých BáPoDi, s inscenáciou Hráme našim jubilantom v réžii Silvestra Lavríka, ktorý je aj autorom dramatického textu. Dospelí sa vo svojej divadelnej výpovedi zamerajú na slovenský ľud a Slovensko v priereze historických dejín. Mnohokrát ironicky, vtipne.

V sobotu, 16.9., program festivalu začína diskusiou OCHOTNÍCKE DIVADLO: Slasti & strasti, počas ktorej budú tvorcovia, odborní pracovníci z Národného osvetového centra a široká verejnosť komunikovať o aktuálnych problémoch, ale aj o radostiach v ochotníckom divadle.

Následne sa predstaví divadlo KĽUD z východného Slovenska, Veľkých Kladzian, s autorskou divadelnou inscenáciou Hans Jahn: stojaci, bdiaci… V inscenácii herci a herečky prechádzajú 80., 90. rokmi, až sa dostávajú do súčasnosti. Každé obdobie spája pamätník, ktorý reálne v ich obci stojí a venovaný je Hansovi Jahnovi, Nemcovi, ktorí sa pridal k odporcom nacizmu.

O 20:30 je v programe trnavský súbor DISK v réžii Blaha Uhlára s inscenáciou CONTINUO Hommage à Milan Brežák. V kolektívnej autorskej výpovedi reagujú na spoločnosť, ale aj na citlivú stratu súboru, jedného z najstarších členov, Milana Brežáka. Zvládli to bez bytočnej patetickosti, ale s dávkou humoru a súčasne sentimentálne a dôstojne.

Poslednou inscenáciou v programe je produkcia divadla mladých, Šesť Pé z Partizánskeho. V ostatnej sezóne sa dostali až na Scénickú žatvu s dramatizáciou poviedky Gabriela G. Marquéza, Svetlo je ako voda. Mladým divadelníkom z Partizánskeho sa podaril divadelný zázrak. Na javisku vám rozpovedia príbeh, ktorý uchlácholí detské aj dospelácke oči a duše.

Program

piatok, 15.9. o 17:00

Divadlo mladých KALORIK a ELDORADO pri ZUŠ D.Kardoša, Bánovce nad Bebravou: TO JE ON

piatok, 15.9. o 20:00

BáPoDi, Bánovce nad Bebravou: HRÁME NAŠIM JUBILANTOM

sobota, 16.9. o 16:00

DISKUSIA: Ochotnícke divadlo – slasti & strasti

sobota, 16.9. o 17:30

KĽUD, Veľké Kladzany: HANS JAHN – stojaci, bdiaci…

sobota, 16.9. o 20:30

DISK, Trnava: CONTINUO Hommage à Milan Brežák

nedeľa, 17.9. o 20:00

Šesť Pé, Partizánske: na motívy poviedky G. G. Marquéza – SVETLO JE AKO VODA

Po každom predstavení nasleduje diskusia s tvorcami.

Festival OCHOTNÍCI 2017 podporil ako hlavný partner z verejných zdrojov Fond na podporu umenia

Predpredaj vstupeniek:

https://a4.interticket.sk/