27. mája

Festival poľského animovaného filmu O!PLA

Čo myslíte, “O!PLA” znázvu festivalu označuje po a) vokatív “Ó! Poľská animácia!“ či po b.) citoslovce poskoku? Obe odpovede sú správne anaznačujú, že pôjde odefilé súčasného poľského animovaného filmu, ktorého export aexkluzívnu projekciu pásma víťazných filmov festivalu vA4-ke umožnila Animation Across Borders. Poľský animovaný film pre dospelého diváka má dlhú tradíciu asúčasní mladí tvorcovia sa tento trend snažia potvrdiť. Príďte sa o tom presvedčiť v nedeľu 9. júna o 20.00 a pozrieť si čerstvých víťazov festivalu O!PLAvten istý deň, keď budú po dvojmesačnom turné po 21 poľských mestách slávnostne oznámené výsledky.
Viac informácií o podujatí:http://www.a4.sk/program/2013-06-09-20-00