01. apríla

HEXEN: príbeh obyčajného človeka v obyčajnom svete

Report z predstavenia Debris Company – Hexen od Jany Hlodákovej.

Predstavenie Hexen 21.marca vA4 začalo príjemným prekvapením, pred pokladnicou sa predbiehali mladí istarí, ľudia umelecky vzdelaní, diváci so všeobecným kultúrnym rozhľadom adokonca aj deti.Čo spojilo týchto tak odlišných azároveň tak rovnakých ľudí? Spojila ich možnosť nahliadnuť do univerzálneho sveta, kde sa emócie vyjadrujú rečou tiel, žiadne slová, žiadne frázy, len melódia pohybu.

Členovia zoskupenia Debris Company sa rozhodli vchoreografii Stanky Vlčekovej aDaniela Račeka vytvoriť na javisku vizuál vyčerpávajúcej každodennosti naplnenej viac alebo menej dôležitými vzťahmi, ktoré si človek denne chtiac-nechtiac vytvára a rozbíja. Na javisku sa dynamicky striedali obrazy postavy mužov ižien, ktorých životné osudy sa prirodzene preplietali, každý ich krok sa vyvíjal na základe kroku predošlého, všetko zapadalo do skladačky, ktorá predstavovala život. Na metaforu odrazu minulých činov vkonkrétnej prítomnosti pamätala aj výtvarníčka Marija Havran, javisko predelila tylovou stenou, vďaka ktorej sa jej podarilo vytvoriť priestor, kde saprojekciou tiel strácajúcich sa vtmavom opare vytvorila ilúzia pominuteľnosti ovplyvňujúcej momentálnu realitu. Scénické riešenie, industriálne zvukové efekty aideovo prepracované pohyby tiel tanečníkov vytvorili celok, ktorý rozprával príbeh obyčajného človeka vobyčajnom svete oobyčajnom podľahnutí životom. Vďaka práci sarchetypmi bol schopný akýkoľvek divák podvedome chápať všetky ponúknuté významy.

Základnou charakteristickou črtou tvorby divadla Debris bol vminulosti vo väčšej miere nonverbálny prístup ku klasickým literárnym predlohám (Kafka, Joyce apod.). Neskôr sa spoločnosť zamerala na autorské divadlo, ktorého výsledkom je aj inscenácia Hexen, ktorá posúva slovenskú tanečnú scénu vpred spracovaním súčasného tanca, performance, hudby apohybu určeného priestorom ačasom, ktorý je však relatívny, do jednoliateho celku. Zdá sa, že príklonom ktakémuto typu divadla urobili dobre, rovnako ako tí, ktorí sa zúčastnili na jeho prezentácii.