10. októbra

Hudba, spev, absurdné aj realistické divadelné skice v podaní divadla SkRAT. Predstavenie Narodeniny už zajtra!

Narodeninový večierok, na ktorý by bolo bývalo lepšie neprísť. Kto unesie toľko právd, poloprávd a klamstva o sebe, o svojej minulosti a budúcnosti? Hudba, spev, absurdné aj realistické divadelné skice a „všetko, čo majú a nemajú radi“ ľudia, ktorí sa ocitli v strede.

Náhoda neexistuje. Vyše roka sa hľadal spôsob inscenovať námet o oslave narodenín, na ktorej by sa vypovedali témy, ktorými žijeme a ktoré vnímame aj ako širšie spoločensky aktuálne.

Súbor chcel zároveň ísť vo svojom hľadaní ďalej a ponúknuť divákom formálne a obsahovo iné predstavenie, na aké boli zvyknutí, napr. Umri, skap a zdochni…!!! či Smutný život Ivana T. Uprostred skúšania a prepisovania desiatok hodín materiálu sa na konci septembra tohto roka súbor zúčastnil festivalu Ex Ponto v Ľubľane s hrou Stredná Európa Ťa miluje.Stretol sa tam s mladým írskym dramatikom Christopherom McKeyom, ktorý divadlu SkRAT ponúkol svoju hru Narodeniny.

Keďže súbor doposiaľ inscenoval len vlastné texty, Narodeniny Christophera McKeya prijal s tým, že si hru prečíta. Text Narodenín však bol natoľko podobný poetike pôvodných hier divadla SkRAT, že nakoniec sa divadlo rozhodlo prvý raz vo svojej histórii inscenovať hru žijúceho súčasného dramatika a uviesť ju v celosvetovej premiére aj vzhľadom na skutočnosť, že sa írska dramatika na Slovensku teší veľkej popularite. Divadlo upustilo od svojich princípov v skromnej úcte pred talentom inonárodného autora.

Inscenácia získala cenu Grand prix za najlepšiu inscenáciu súčasnej slovenskej hry na festivale Nová dráma / New Drama 2008.

Spodporou MK SR.

Autor Christopher McKey, účinkujúci Ľubo Burgr, Milan Chalmovský, Inge Hrubaničová, Zuzana Piussi, Dušan Vicen, hudba Ľubo Burgr, scénická realizácia kolektív tvorcov, réžia kolektív tvorcov.