22. februára

ID#ENTITY v A4

Divadlo elledanse sa rozhodlo vzdať svojej vlastnej divadelnej scény. Aj preto ho môžete už tento utorok, 23.02. vidieť v A4 s najnovšou inscenáciou ID#ENTITY v réžii Jakuba Mudráka, ktorý je študentom absolventského ročníka réžie a dramaturgie na VŠMU.

ID#ENTITY je tematicky zamerané na paradoxy identity. Prostredníctvom 3 pohľadom tanečníci otvárajú otázky autenticity “vlastného ja”.

Supervíziu nad celou inscenáciou vytváral jeden z najkvalitnejších slovenských tanečníkov a performerov, Dano Raček.

som / chlapec / rastiem / poznávam / seba / hľadám / vzor / muž / som / chlapec / hľadám sa / chcem / byť / muž / hľadám / význam / ako / byť / muž / mať / zodpovednosť / prekážka / hranica / zlom / patriť / miesto / iný / rovnaký / sám / niekto / niekde / práca / som / muž / kto / som / dieťa / stereotyp / číslo / hľadám ťa / vzťahy / práca / pravidlá / uniknúť / systém / očakávam / pád / som / spoločnosť / som / muž / žena / kto / som / tvár / miesto / číslo / chcem / byť / tu / nebyť / zachovávam si / seba / byť / sebou / sám / kde / ako / uniknúť / kam / byť / sebou / sám / nebyť / meniť / seba / strach / byť / nebyť / závislí / práca / systém / rovnaký / byť / jedinečný / zachovať si / tvár / byť / ako / druhý / vidieť / profil / som / ja / kto / som / ja / zachovať si / teba / som / závislý / rola / autentický / status / som / to / ja / anonymita / modifikujem / konanie / autenticita / totožnosť / som / iný / druhý / ja / som / niekto / nikto / modifikovať / seba / som / virtuálny / modifikuje ma / internet / mobil / som / tu / nie som / to / ja / číslo / písmená / som / nikde / niekde / kde / som / modifikujem / teba / si / číslo / odkaz / ja / som / nie som / som / to / ešte / ja