26. januára

Inscenácia divadla SKRAT voľne inšpirovaná Kafkovým Procesom

Predstavenie Proces procesu procesom (Pôjdeš do basy? Hajzel!), ktoré v A4 uvidíte už 4. februára o 20.00, je čiernohumornou mozaikou príbehov a osudov pozostávajúcou z viacerých, viac či menej vzájomne sa prelínajúcich epizód. Je však zasadená do súčasnosti, do prostredia justičného absurdistanu na začiatku 21. storočia, kedy prebieha proces prechodu od jedného absurdného spoločenského zriadenia k ďalšiemu…

Viac o predstavení:http://www.a4.sk/program/2014-02-04-20-00