12. januára

JOGA V A4 v novom roku

Milí priatelia, cvičenci jogy,

je tu čas odchodu toho starého atvorby niečoho nového, kladenie si nových cieľov, predsavzatí atvorenie nových predstáv do budúcnosti. Môžeme sa zamyslieť, čo je vživote naozaj dôležité apodstatné. Pozrieť sa na minulosť aprítomnosť, byť vďačný za prekonané zmeny apochopiť to, čo sa udialo – to je jedna stránka sviatočného prítomného času od Štedrého večera do Troch kráľov. Zvoliť si smerovanie svojich krokov vbudúcom roku, založiť nové myšlienky – to je tá druhá stránka.

Slobodné zmýšľanie, vedoméstavanie si cieľov do budúcnosti a odvážne zdolávanie nových úloh – to je to, čo Ti želáme do nového roka a celéhobudúceho času Tvojho života.

Odvaha, odpútanie sa od starého atvorenie nového, slobodné dýchanie – to sú nové úlohy aj pre prvé týždne našich hodín jogy vnovom roku.

Srdečne Ťa pozývame na cvičenia!

Ranné cvičenia v A4 budú prebiehať v obvyklých termínoch utorky a piatky 7:30-8:30. Začíname v utorok 13.1.2015! Cena jednorázového vstupu je 5€. Môžete si kúpiť 10 vstupov za 40€ (vstupy treba vyčerpať do 31.3.2015!) alebo 20 vstupov za 70€ (vstupy treba vyčerpať do 20.6.2015!). Na cvičenia sa netreba dopredu prihlasovať, ale teraz na začiatku roka, by sme vás chceli poprosiť o krátku spätnú väzbu – či budete chodievať. Ďakujeme.

Podrobnejšie informácie ojednotlivých kurzoch si môžeš prečítať na stránke www.jogah.sk.

Už teraz sa tešíme na spoločné cvičenia a pozdravujeme,

Danica aIvo Ondrušovci

NARAJANA – štúdio jogy v Bratislave

Danica a Ivo Ondrušovci, učitelia jogy

joga ako vyjadrenie duše – umelecké stvárnenie pohybu

www.jogah.sk, jogah@azet.sk

0905 273 585, 0905 883 190

FB Joga Narajana