19. októbra

KINECKOlab – V budúcnosti sa v ňom môže ocitnúť aj váš film!

Každé 2 mesiace bude redakcia KINEČKA premietať svoj výber z amatérskej filmovej tvorby. V budúcnosti sa v ňom môže ocitnúť aj váš film. Stačí o ňom poslať informáciu na kinecko@kinecko.com.

Dňa 19.10. v A4 nultý priestor, KINEČKOlab odštartuje projekciou filmu Plynutie filmovej skupiny FUJART spojená s diskusiou na tému súčasná amatérska filmová tvorba na Slovensku.

“Na rozdiel od profesionálov, amatérski filmári svoje filmy tvoria cez víkendy, na dovolenkách čipočas voľných večerov. Kategóriami amatérskeho filmu sú nielen hraný či dokumentárny film, ale aj animovaná tvorba avideoklip. Málokto zamatérskych filmárov má (minimálne vo svojich začiatkoch) nejaké teoretické či technické vzdelanie zoblasti filmu. Amatérskym filmárom môže byť aj desaťročné dieťa, ačasto sveľmi dobrými (ak nie lepšími) výsledkami vporovnaní s dospelými tvorcami. Realizačný tím väčšinou nepresahuje troch ľudí, pritom nie je výnimkou, ak je režisérom, scenáristom akameramanom či zvukárom jedna atá istá osoba. Väčšina opýtaných tvorcov na moju otázku, aké boli náklady ich amatérskeho filmu odpovedali, že takmer žiadne. Amatéri netvoria kvôli zisku. Tvoria pre vlastné potešenie apre radosť divákov. Práve nekomerčnosť sa považuje za kľúčový zjednocujúci prvok amatérskej filmovej tvorby. “
Katarína Gallová /Amatérsky film na Slovensku žije! (žije?),KINEČKObudúcnosti, č.5/