Kino inak x DAFilms online

(Filmy nájdete nižšie)

(Scroll down for the films. The english description can be found here. All the selected films are with EN subtitles)

Vo februárovom online programe Kina inak A4*, ktorý vznikol s láskavou podporou portálu dafilms, zameriame pozornosť na krízu bývania. Počas pretrvávajúcej pandémie sa problém bezdomovectva a nedostupného bývania stal naliehavejším – obyvateľstvu je prikázané ukrývať sa doma / izolovať, no niektorí*é takúto možnosť mesiace či roky nemajú. Ceny bytov a ich prenájmov neustále rastú.

Filmy, ktoré sme do februárového cyklu vybrali, z rôznych perspektív problematizujú tému ne/dostupnosti bývania, násilného vysťahovania a rast cien bývania v rôznych častiach sveta. Je bývanie právom, privilégiom či bojom? Ako môžeme zabrániť bezdomovectvu?

“Každý potrebuje a zaslúži si bývať. Ale naše domovy sú pretvárané na tovar, komodifikované, čím sa ďalej zvýrazňujú nerovnosti medzi tými, ktorí mestá obývajú. Zisk je dnes omnoho dôležitejší než sociálne potreby. Chudobní sú nútení platiť stále viac za stále horšie bývanie. Mestským komunitám hrozí násilie spojené s vysťahovaním a gentrifikáciou a prínosy dobrého bývania sú dostupné iba tým, ktorí si ich môžu dovoliť, “ píšu David Madden a Peter Marcuse v knihe Na obranu bydlení.

Počas februára vám ponúkneme cyklus siedmich filmov (piatich celovečerných a dvoch krátkych), ktoré budú dostupné do konca mesiaca. Cyklus uzavrie online diskusia s odborníčkami venujúcimi sa téme ne/dostupnosti bývania.

________________

Qī jū rú shī [Dwelling / r. Yuan Goang-Ming / 2014 / Taiwan / bez hovoreného slova]

Harmónia domova a jej náhla deštrukcia sú témou krátkeho experimentálneho filmu taiwanského priekopníka videoartu Yuan Goang-Ming

 

Beijing Mayi [Beijing Ants / r. Ryuji Otsuka / 2014 / Čína / čínsky s anglickými titulkami]

Veristicky pôsobiaci záznam Otsukovej rodiny natočený ručne držanou a skrytými kamerami je denníkom peripetií a problémov  s hľadaním (a udržaním) bývania v Pekingu, kde cena bytu za meter štvorcový v roku 2013 dosahovala 10 000$. Mladá rodina je neustále konfrontovaná s navyšovaním nájomného napriek prísľubu majiteľa, že k zvyšovaniu dochádzať nebude. Niekoľko presťahovaní, rýchlo rastúce mrakodrapy, plačúce dieťa, násilné hádky s vykorisťujúcim majiteľom a rušenie nočného kľudu.

Plán [The Plan / r. Benjamin Tuček / 2014 / Česká republika / český s anglickými titulkami]

Ako ovplyvňuje život v meste územný plán a jeho zmeny? Tuček v precízne spracovanom publicistickom dokumente odkrýva stret záujmov developerov, lobbystov, korupciu vágne sľuby mestských poslancov a úprimnú snahu o zlepšenie spoločného verejného priestoru na druhej strane barikády. Dáva tak k dispozícii mnohovrstevnatý obraz – dôvod, prečo mesto neslúži svojmu obyvateľstvu, ale kapitalistickým zámerom investorov.

 

Panelstory aneb Jak se rodí sídliště [Story from a Housing Estate / r. Věra Chytilová / 1979 / Česká republika / česky s anglickými titulkami]

Portét nového pražského sídliska Jižní Město natočila Chytilová v čase, kedy sa potýkala s problémami s natáčaním svojich filmov, ktoré jej spôsoboval totalitný režim. Chytilovej postavy prežívajú patológie niekedy s hravosťou, inokedy so strachom v scenérii budujúceho sa veľkokapacitného bývania. Sídlisko, odkryté potrubia a nespevnené plochy a kopce zeminy nie sú iba prvkami scénografie, ale zrkladia a amplifikujú provizórnosť a problematickosť prežívania postáv, ktoré reflektujú zle zvolenú životnú cestu alebo bezútešnosť svojej situácie. Chytilovej rukopis podtrhávajú znepokojivé pohyby kamery, observácia škaredostí nedokončenej stavby a práca s nehercami*čkami.