30. mája

Kreatívna Európa: podprogram Kultúra

Tretieho júna vás v čase od 10.00 do 12.00 do A4 pozve Creative Europe Desk Slovensko. Rozhodne navštívte tento bezplatný seminár k podpornému programu EÚ, na ktorom sa dozviete potrebné informácie o cieľoch programu i praktické informácie pre potenciálnych žiadateľov.Viac na www.cedslovakia.eu.

http://www.a4.sk/program/2014-06-03-10-00