15. apríla

Kupujte cestovné lístky na podporu Banskej St a nice

Chceli by sme Vás upozorniť na možnosť podpory kultúrneho centra Banská St anica sídliaceho vBanskej Štiavnici prostredníctvom kúpy vlakových cestovných lístkov. Centrum na predaj lístkov využíva pokladnicu od ŽSSK, atak má možnosť zpredaja získať 25% na podporu svojich aktivít, ako sú rôzne workshopy arezidencie. Peniaze sú takisto použité aj na úpravy aopravy vareáli stanice.
Banskej St anici môžete pomôcť nasledovným spôsobom: minimálne tri dni pred vašou cestou napíšete alebo zavoláte Zuzane Bodnárovej (bodnarova@stokovec.sk, 0944079133), objednáte si lístok adohodnete platbu. Zuzana Vám lístok zašle do dvoch dní.
Zatiaľ nie je možné týmto spôsobom kúpiť lístky na IC vlaky acesty do zahraničia, pracuje sa však aj na tom. Tento postup je výhodný najmä ak cestuje na dlhšie trasy alebo vskupine. Prečo teda nepodporiť súčasné, prevažne výtvarné, umenie vBanskej St anici?
Viac info: www.banskastanica.sk