02. novembra

Ľudové rituály a klasická literatúra v pohybe

Na konci októbra prinášame nové predstavenie Poľského divadla tanca inšpirované tradičnými rituálmi a klasickou poľskou literatúrou. V jednotlivých scénach hry Žatva sa organicky prelínajú vplyvy ľudovej kultúry s tvorbou literárnych velikánov – cez pohyb, autorskú hudbu a spev. 
Poľské divadlo tanca bolo založené v roku 1973 ako profesionálny autonómny umelecký kolektív, ktorý odvtedy rozvíjal svoj výraz v rôznych žánroch – od baletných spektáklov až k súčasnému tanečnému divadlu charakteristickým prepájaním žánrov, prelínaním a stieraním technických aj štylistických hraníc. Poľské divadlo tanca sa oslobodilo od tradičných výrazových prostriedkov a metód a dalo prednosť interdisciplinarite, využívaniu neobjavených divadelných priestorov a kreatívnemu využitiu improvizácie ako procesu tvorby. Predstavenie Žatva nasledujúc tradíciu PTD spája súčasnú kultúru (a hudbu) s tradičnými rituálmi a ich “choreografiami”, klasickou literatúrou a jazykom.
Rôzne odtiene poľskej kultúry a predstavivosti a motívy ľudovej kultúry sa tu prelínajú s majstrovskými dielami poľskej literatúry.
Žatva skúma obrady a rituály spájané s cyklami poľnohospodárskej práce, prírody a ľudského života a ponúka etnografické ale aj antropologické a filozofické vrstvy a rozmery. Predstavenie je tiež inšpirovaná prácou Oskara Kolberga alebo Poľským rokom Žofie Kossakovej pričom jeho základná dejová línia je postavená na návrate Odyssea podľa Homérového eposu a Návrate Odysea od Stanisława Wyspiańskeho.
Umelci Poľského divadla tanca a ich hosťujúci herec budú skúmať rozličné varianty deja – v pohybe a reči. Intenzívne fyzické a psychologické aktivity protagonistov sú komponované a kontrastujúce s asketicky pôsobiacou scénu predstavenia. Predstavenie v réžii Igora Gorzkowského a choreografii Iwony Pasińskej dotvárajú kompozície Eugeniusza Rudnika, priekopníka poľskej elektronickej hudby a vokály Adama Strunga.
Žatva bola premierovaná v rámci “2017 The Year of Sorceres” v Poľskom divadle tanca – čo je rok, počas ktorého sa PTD sústredilo na tradície, rituály, presvedčenia, mýty, poverčivosť a čarodejníctvo. Prezentácia predstavenia Žatva sa uskutoční s finančným príspevkom Ministerstva kultúry a národného dedičstva PR v rámci dotačného programu Inštitútu Adama Mickiewicza s názvom Kultúrne mosty, ktorý zahŕňa predstavenia v 5 hlavných mestách (Berlín, Minsk, Vilnius, Riga a Bratislava).