06. novembra

Luther-ČSR. Slovenskí evanjelici a 500 rokov reformácie

Prečo básnici Ján Smrek a Bohuslav Klimo zrovnávali v poetickej tvorbe wittenbergskú reformáciu s československou demokraciou?

V utorok 7. novembra prebehne v Áštvorke prezentácia z cyklu Poézia demokracie, v ktorej historik Lukáš Krajčír z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, predstaví religiózne korene zastupiteľskej demokracie na Slovensku. Priblíži publiku pojem vnútorná demokracia v evanjelických cirkvách a pokúsi sa ozrejmiť eventuálny dosah tejto reálie na formovanie zastupiteľskej demokracie 1. ČSR. Prednesie výsledky výskumu súčasného amerického sociológa Davida Michaela Lindsaya, ktorý na príklade amerických protestantov 16. – 20. storočia, demonštroval cieľavedomé zapájanie špecifických konfesionálnych hodnôt do verejného (politického) priestoru. Ďalej poukáže publiku na viaceré paralely medzi týmito aktivitami a verejným pôsobením slovenských luteránov v 19. a 20. storočí. V závere vysvetlí prečo tvorcovia československej ústavy nachádzali inšpiráciu v americkej, nemeckej, či švajčiarskej ústave.

Poézia demokracie je multižánrový kultúrno-vzdelávací formát (diskusie, prezentácie, čítačky a audiovizuálne projekty), ktorý svojou ideovou, obsahovou a účelovou previazanosťou predstavuje v našich zemepisných šírkach zriedkavý projekt. Autorom idei, dramaturgom, hlavným producentom je Lukáš Krajčír, ktorému v realizácii poskytujú partnerskú pomoc občianske združenia Ladon, A4priestor súčasnej kultúry, Projekt Batyskaf a niekoľko dobrovoľníkov. Je nekonfliktnou a kultúrnou reakciou na aktuálne spoločenské dianie na Slovensku, ktoré sa nesie v znamení narastania krajne pravicového, ľavicového a populistického zmýšľania a ktoré vo svojej podstate ohrozujú demokratické piliere našej spoločnosti.

K predchádzajúcim a nadchádzajúcim podujatiam z cyklu Poézia demokracie